top of page

čt 21. 3.

|

Pentahotel Prague

AML speciál

• Svěřenské fondy • Prevence financování proliferace • Mezinárodní sankce

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

21. 3. 2024 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague, Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Aleš Eppinger

Partner a advokát

EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL s.r.o.

V roce 2001 jsem absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a po krátkém intermezzu v oblasti soudních exekucí, jsem se v roce 2002 vydal na plno na dráhu advokáta. Práce v oblasti soudních exekucí pro mne nebyla. Mezi lety 2003 až 2008 jsem sbíral cenné zkušenosti v přední mezinárodní advokátní kanceláři WEINHOLD LEGAL, kde jsem to dotáhl až na pozici senior lawyer - vedoucího advokáta specializovaného na poskytování právních služeb převážně německé klientele. Během svého působení v advokátní kanceláři WEINHOLD LEGAL jsem absolvoval celou řadu specializovaných seminářů a školení a dokončil mnoho úspěšných transakcí.

V roce 2008 jsem obdržel nabídku vybudovat právní tým mezinárodní poradenské skupiny Schaffer & Partner, kde jsem jako zakládající partner advokátní kanceláře Schaffer & Partner Legal působil třináct let svého profesního života a to až do podzimu roku 2021.

V roce 2021 jsem se rozhodl vybudovat se svoji kamarádkou a skvělou právničkou naši novou advokátní kancelář EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL. Ve svém profesním životě se již dlouho a rád specializuji především na oblast soukromého práva, převážně na smluvní právo, problematiku svěřenských fondů a mezigeneračního předávání firem, na fúze a akvizice obchodních společností, právo nemovitostí a na soudní řízení. Během své profesní praxe jsem se podílel na mnoha mezinárodních transakcích nejrůznějších velikostí, mimo jiné i na významných přeshraničních akvizicích nadnárodních společností, komplexních restrukturalizacích významných holdingů a rovněž i na mezinárodních arbitrážích a soudních sporech. Dále jsem také poskytoval právní poradenství významným bankám, strojírenským a energetickým společnostem, a to zejména v oblasti práva obchodních společností.

Kromě jiného se rovněž velmi intenzivně věnuji lektorské činnosti a publikační činnosti a jsem příležitostně aktivní i v médiích.

Ing. Mgr. Magdaléna Plevová

Ředitelka právního odboru

Finanční analytický úřad

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou a Právnickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. V rámci své pracovní kariéry začínala při studiu v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti. Po návratu ze studia v zahraničí byla mezníkem v její kariéře práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 pracuje pro finanční zpravodajskou jednotku ČR, kterou je Finanční analytický úřad, kde v současnosti působí jako ředitelka právního odboru.

Mgr. Filip Hofman

Vrchní rada, specialista v oblasti AML a mezinárodních sankcí

Finanční analytický úřad

Mgr. Filip Hofman působí od listopadu 2019 na Finančním analytickém úřadě na pozici kontrolora a specialisty řízení rizik v oblasti AML a má mimo jiné na starosti i vedení správních řízení.

Do října roku 2019 pracoval jako bezpečnostní analytik Národního bezpečnostního úřadu a Národní úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde analyzoval a zaujímal stanoviska k různým materiálům z bezpečnostního a ekonomického hlediska a prováděl metodickou činnost v oblasti ochrany utajovaných informací.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

Svěřenské fondy

Mgr. Aleš Eppinger

Partner a advokát

EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL s.r.o.

•  Principy fungování svěřenského fondu

           ○  Účely založení svěřenských fondů

           ○  Schéma fungování

           ○  Zřízení a vznik

           ○  Obsah statutu

           ○  Evidence svěřenských fondů – veřejná a neveřejná část

           ○  Doba trvání a zánik fondu

•  Osoby a majetek

           ○  Zakladatel

           ○  Svěřenský správce

           ○  Obmyšlený

           ○  Vložení majetku do svěřenského fondu

           ○  Nakládání s majetkem fondu

           ○  Účty a majetek svěřenského fondu

•  AML / KYC a Compliance otázky

           ○  Transparentnost vlastnictví a dokládání skutečných majitelů

           ○  Rizika a podmínky otevření účtů svěřenskému fondu

           ○  Compliance kontrola svěřenského fondu před otevřením účtu

           ○  Ověřování dokumentů a informací

           ○  Monitoring transakcí na účtech svěřenských fondů – soulad účelu/povahy transakcí se statutem fondu

           ○  Podvody na účtech svěřenských fondů – schémata, detekce a vyšetřování

           ○  Možnosti dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti a určení jeho vlastníka

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Prevence financování proliferace

Ing. Mgr. Magdaléna Plevová

Ředitelka právního odboru

Finanční analytický úřad

• Proliferace a financování proliferace

• Rozdíl oproti praní špinavých peněz a financování terorismu

• Systém preventivních a represivních opatření v boji proti financování proliferace

           o  současný stav

           o  výzvy do budoucna

• Národního hodnocení rizik financování proliferace

• Rizika financování proliferace

          o  hrozby

          o  zranitelnosti

          o  důsledky

          o  zahrnutí rizika financování proliferace do hodnocení rizik

• Preventivní a zmírňující opatření

          o  zesílená kontrola klientů a transakcí

          o  opatření související s prováděním mezinárodních sankcí

          o  školení a vzdělávání zaměstnanců

• Varovné indikátory financování proliferace (red flags)

          o  Ve vztahu ke klientovi

          o  Ve vztahu k transakcím/obchodům

          o  Ve vztahu k jurisdikci

• Obchodní transakce indikující možné financování proliferace

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

Mezinárodní sankce

Mgr. Filip Hofman

Vrchní rada, specialista v oblasti AML a mezinárodních sankcí

Finanční analytický úřad

•  Definice, dělení, závaznost, zásady a principy, oblasti uplatňování sankcí

•  Právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,

•  Povinnosti ve vztahu k majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce

•  Výjimky z mezinárodních sankcí, Rusko a Bělorusko

•  Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

•  Veřejné zdroje informací a jejich praktické využití

•  Přehled sankčních režimů

•  Provádění mezinárodních sankcí v České republice

•  Provádění vnitrostátních sankcí v České republice v souvislosti s účinností nového zákona č. 1/2023

•  Sankce EU vůči Rusku a Bělorusku v reakci na invazi na Ukrajinu

           ○  jmenné seznamy osob a subjektů

           ○  sankce pro finanční sektor

           ○  zboží dvojího užití a pokročilé technologie

           ○  opatření omezující obchod: zákazy vývozu a dovozu

           ○  vyloučení Ruska z veřejných zakázek a jeho odstřižení od evropských peněz

•  Aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi povinných osob

•  Kontrola dodržování sankcí

15:30 – 16:00

Mezinárodní sankce

Mgr. Filip Hofman

Vrchní rada, specialista v oblasti AML a mezinárodních sankcí

Finanční analytický úřad

Účastnický poplatek:

12 000 Kč + DPH   Very Early Birds   (přihlášení do 5. února 2024)

12 500 Kč + DPH   Early Birds   (přihlášení do 21. února 2024)

11 500 Kč + DPH   Skupinová sleva   (cena za druhou a každou další osobu z jedné firmy)

13 500 Kč + DPH   Základní cena

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page