top of page
 • Jsme leadery na českém trhu ve vzdělávání v oblasti AML a Fraud Risk Managementu

 • Od svého vzniku v roce 2008 zaměřuje na profesionální vzdělávání pro Fraud Risk manažery, Compliance  a AML/KYC manažery, Interní auditory a Interní právníky. Dále jsou naší cílovou skupinou Risk manažeři operačních rizik,  Bezpečnostní specialisté a personalisté.

 • Specializujeme se na AML, Fraud Risk Management - vyšetřovací dovednosti, psychologii vedení investigativního interview, Řízení operačníc rizik včetně BCP a aktuální bankovní regulatoriku.

 • Účastníci seminářů se k nám pravidelně vracejí a další přicházejí na základě doporučení svých kolegů.

 • Podle hodnocení od účastníků se nám daří překonávat jejich očekávání.

Co děláme
Co děláme
 • Od roku 2008 vytváříme semináře, které Vás baví.

 • Účast na našich seminářích splňuje požadavky na průběžné odborné vzdělávání (Continuing professional education - CPE) pro mezinárodní certifikace CFE, ACCA, CIA. Za tímto účelem poskytujeme na požádání potvrzení účasti nebo potvrzení o absolvování. Za účast na našem jednodenním semináři získáte 7 CPE.

 • Vymýšlíme a připravujeme semináře k aktuálním tématům. Flexibilně reagujeme na legislativní změny, na novou judikaturu i na nové zkušenosti pro best practice  naší cílové skupiny.

 • Naši přednášející jsou profesionálové z praxe s nejlepšími referencemi. Naši lektoři přednáší o svých praktických zkušenostech z oblastí, za které jsou v rámci své pozice zodpovědní. K tématům AML a compliance regulatoriky  u nás přednáší přímo autoři či spoluautoři legislativních norem a uznávaní advokáti.

 • Přinášíme zkušenosti z praxe, inspiraci a možnost sdílet zkušenosti. Semináře jsou interaktivní. Účastníci se aktivně zapojují do diskuse, řešení příkladů a případových studií

Proč se přihlásit na náš seminář
Proč
 • Pracujeme s výsledky Vašich hodnocení jednotlivých přednášek a na základě nich měníme obsah přednášek, nahrazujeme případně témata přednášek novými tématy

 • Specialista, který navrhuje a připravuje témata a osnovy jednotlivých přednášek a vybírá přednášející, se daného semináře vždy celého zúčastní -  rozumí pak hodnocení jednotlivých přednášek a aktivně se účastní diskuzí

 • Na našich seminářích je vždy časový prostor na dotazy účastníků - jak v průběhu přednášky, tak na jejím konci

 • Naše lektory baví přednášet a dokáží dobře reagovat na dotazy účastníků

 • Slevami odměňujeme včasné přihlášení, více účastníků z jedné firmy či organizace nebo opakovanou účast (účast na více seminářích v jednom kalendářním roce)

Naše cílová skupina
Cílová skupina
 • AML (Anti Money Laundering) specialisté

 • Fraud risk manažeři

 • Compliance manažeři

 • Interní auditoři

 • Interní právníci

 • Personalisté

 • Risk manažeři

 • Business continuity manažeři a Risk manažeři operačních rizik

 • Bezpečnostní specialisté

bottom of page