top of page

čt 16. 5.

|

Pentahotel Prague

AML s odborníky z FAÚ

• Opatření vůči PEP • Boj proti obcházení mezinárodních sankcí • Analýza a šetření oznámení podezřelého obchodu

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

16. 5. 2024 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague, Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Mgr. Magdaléna Plevová

Ředitelka právního odboru

Finanční analytický úřad

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou a Právnickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. V rámci své pracovní kariéry začínala při studiu v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti. Po návratu ze studia v zahraničí byla mezníkem v její kariéře práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 pracuje pro finanční zpravodajskou jednotku ČR, kterou je Finanční analytický úřad, kde v současnosti působí jako ředitelka právního odboru.

Mgr. Filip Hofman

Vrchní rada, specialista v oblasti AML a mezinárodních sankcí

Finanční analytický úřad

Mgr. Filip Hofman působí od listopadu 2019 na Finančním analytickém úřadě na pozici kontrolora a specialisty řízení rizik v oblasti AML a má mimo jiné na starosti i vedení správních řízení.

Do října roku 2019 pracoval jako bezpečnostní analytik Národního bezpečnostního úřadu a Národní úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde analyzoval a zaujímal stanoviska k různým materiálům z bezpečnostního a ekonomického hlediska a prováděl metodickou činnost v oblasti ochrany utajovaných informací.

JUDr. Michaela Hladká, Ph.D.

Ředitelka analytického odboru

Finanční analytický úřad

Michaela Hladká je absolventkou Právnické fakulty UK a Policejní akademie České republiky. V letech 1998 až 2009 působila u Policie České republiky jako vyšetřovatelka závažné hospodářské trestné činnosti (zejména daňové trestné činnosti a legalizace výnosů z trestné činnosti) nejprve v Praze, později v rámci celorepublikových útvarů. Následně byla služebně zařazena na Národní jednotce Europolu. Od roku 2010 působí na Finančním analytickém úřadu, nejprve v rámci právního oddělení, aktuálně na pozici ředitelky analytického odboru se zaměřením na daňovou predikativní trestnou činnost a mezinárodní spolupráci.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

Opatření vůči PEP

Ing. Mgr. Magdaléna Plevová

Ředitelka právního odboru

Finanční analytický úřad

•  Prameny práva upravující statut PEP a jeho zjišťování

•  Kdo patří mezi politicky exponované osoby

           ○  Vnitrostátní PEP

           ○  Zahraniční PEP

           ○  Odvozená PEP

•  Vztahy mezi primárním a odvozeným PEP

•  Přítomnost PEP v právnických osobách

•  Doba trvání statusu PEP

•  Rizika spojená s PEP

•  Preventivní nikoliv prohibitivní charakter institutu PEP

•  Jak zjišťujeme PEP?

•  Speciální opatření uplatňovaná vůči klientům PEP

•  Příklady z praxe

•  Zkušenosti z praxe

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Boj proti obcházení mezinárodních sankcí

Mgr. Filip Hofman

Vrchní rada, specialista v oblasti AML a mezinárodních sankcí

Finanční analytický úřad

•  Definice mezinárodních sankcí a jejich účel

•  Druhy sankcí a jejich použití

•  Význam boje proti obcházení mezinárodních sankcí

•  Právní rámec

           ○  Posílení legislativy k potírání obcházení sankcí

           ○  Role mezinárodních organizací a dohod v boji proti obcházení sankcí

•  Analýza rizik a trendů v oblasti obcházení sankcí

•  Mechanismy obcházení mezinárodních sankcí

           ○  Identifikace klíčových aktérů zapojených do obcházení sankcí

           ○  Reexport

           ○  Země v celní unii s Ruskem (společný celní režim vůči třetím zemím)

           ○  Konkrétní příklady obcházení mezinárodních sankcí

•  Nástroje pro detekci obcházení sankcí

           ○  Monitoring finančních transakcí

           ○  Moderní technologie a analýza velkých dat pro identifikaci podezřelých transakcí

           ○  Spolupráce mezi zpravodajskými službami a mezinárodními organizacemi

•  Příklady úspěšných případů detekce obcházení sankcí

•  Zavedení nápravných opatření

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

Analýza a šetření oznámení podezřelého obchodu

JUDr. Michaela Hladká, Ph.D.

Ředitelka analytického odboru

Finanční analytický úřad

•  Podezřelé obchody – vysvětlení definice na příkladech z praxe

•  Oznámení podezřelého obchodu podle § 18 AMLZ (OPO) – co vše má obsahovat, best practice x chyby

•  Rozhodovací kritéria pro zahájení oficiálního šetření

•  Metody a nástroje analýzy oznámení podezřelého obchodu

           ○  Operativní x strategická analytická činnost

           ○  Finanční analýza transakcí

           ○  Využití forenzních nástrojů a technik

           ○  Data mining a analýza velkých dat

•  Příklady úspěšných šetření provedených FAÚ

           ○  Konkrétní případy a výsledky šetření

           ○  Strategie, které vedly k úspěchu

           ○  Výzvy, kterým čelili analytici během vyšetřování

•  Informační zdroje FAÚ

•  Ukončení šetření FAÚ

           ○  Rozhodnutí o podání trestního oznámení a další kroky

15:30 – 16:00

Diskuze k tématu: Analýza a šetření plateb z oznámení podezřelého obchodu

JUDr. Michaela Hladká, Ph.D.

Ředitelka analytického odboru

Finanční analytický úřad

Účastnický poplatek:

12 000 Kč + DPH   Very Early Birds   (přihlášení do 1. dubna 2024)

12 500 Kč + DPH   Early Birds   (přihlášení do 16. dubna 2024)

11 500 Kč + DPH   Skupinová sleva   (cena za druhou a každou další osobu z jedné firmy)

13 500 Kč + DPH   Základní cena

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page