top of page

čt 25. 4.

|

Pentahotel Prague

AML hot topics

• Know Your Customer (KYC) … Best Practice • Praktické otázky evidence skutečných majitelů • Distanční způsoby identifikace a jejich dopad na kontrolu klienta podle AML zákona a eIDAS

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

25. 4. 2024 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague, Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Lukáš Poznar, DiS.

Compliance advisor

Československá obchodní banka, a.s.

Lukáš Poznar se od roku 2018 plně věnuje advisory v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti se specializací na platební inovace, transakční monitoring a kontrolu klienta, oblast virtuálních aktiv, posuzování rizik nových produktů / služeb a při zavádění změn, kontrolní činnosti v rámci Compliance monitoring programů a vyhodnocování klíčových rizikových indikátorů. Zajištuje odbornou přípravu specialistů pro řízení lokálních compliance rizik. V rámci skupinového přístupu KBC ke sdílení informací a vytváření compliance standardů se setkává s rozdíly implementací AML direktivy v některých členských státech EU i s rozdílnou realitou pokusů o legalizaci výnosů z trestné činnosti a jejich zdrojových trestných činů. V letech  2011 – 2018 se věnoval řízení operačních a compliance rizik v oblasti vydávání a akceptace platebních karet a některých dalších platebních inovací, včetně role incident koordinátora a specialisty řízení lokálních rizik v oblasti Cyber security platebních karet a Cards fraud managementu. V Československé obchodní bance působí od roku 2005, nejprve na klientském centru, kde měl možnost věnovat se vyšetřování karetních podvodů. Je absolventem Vyšší odborné školy a První soukromé obchodní akademie v Praze v oboru Management obchodní činnosti. Již na škole začal podnikat v nově se rodícím oboru finančního poradenství pod záštitou společnosti Makler Service Bohemia International, s. r. o. v roli profesionálního finančního poradce.

Mgr. Viktor Kabeš

Právník

Finanční analytický úřad

Mgr. Viktor Kabeš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2017 pracuje na FAÚ. Zaměřuje se na problematiku nových platebních služeb, virtuálních aktiv, skutečného majitele, ochrany osobních údajů a elektronické identifikace. Podílel se na přípravě návrhu zákona č. 527/2021 Sb., představujícího zatím poslední velkou novelu AML zákona, a zákona č. 49/2020 Sb., jímž byly upraveny tzv. bankovní prostředky elektronické identifikace. V současné době se účastní vyjednávání AML balíčku, zahrnujícího návrh AML nařízení, návrh 6. AML směrnice, návrh novely nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv a návrh nařízení, kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

Mgr. Adam Hexner

Vrchní ministerský rada

oddělení civilního práva hmotného legislativního odboru

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Adam Hexner je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2009–2015). Od roku 2015 působí v oddělení civilního práva legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR. Zabývá se různými oblastmi soukromého práva hmotného. Specializuje se dále pak na problematiku veřejných rejstříků, evidenci svěřenských fondů a evidenci skutečných majitelů.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

Know your Customer ... Best Practice

Lukáš Poznar, DiS.         Compliance advisor            Československá obchodní banka, a.s.

Zákonné požadavky, jejich uplaňování a trendy

KYC x CDD x EDD x KYT

Zjednodušené KYC x rozšířené KYC

Co ovlivňuje KYC proces

    o Identifikace klienta

    o Skutečný majitel

    o Politicky exponovaná osoba

    o Typ produktu

    o Země původu klienta

    o Předmět podnikání klienta

    o Fyzická x právnická osoba

    o Právní forma a struktura právnické osoby

Nový klient x stávající klient

Jaké jsou vhodné KYC otázky?

Implementace a řízení KYC procesu s využitím risk - based přístupu

    o Hodnocení rizik

    o Hodnocení rizikovosti klienta

    o Risk based eskalace (odmítnutí/akceptace s omezenín/terminace)

    o Perpetuální KYC

KYC a nové technologie

    o Bank ID

    o Ověřování dokladů

    o Napojení na veřejné registry

    o Hodnocení pravosti dokumentů

    o Využití dalších veřejných zdrojů

KYC výzvy

    o Rozdílné jurisdikce a různorodost zákonných požadavků

    o Očekávané trendy v AML

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Praktické otázky evidence skutečných majitelů se zaměřením na novelu zákona o ESM

Mgr. Adam Hexner

Vrchní ministerský rada

oddělení civilního práva hmotného legislativního odboru

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Legislativní vývoj a výhled (AML nařízení)

Otázka veřejnosti údajů v evidenci ve světle rozsudku SDEU

Vymezení skutečného majitele

    o Materiální, formální a náhradní definice

    o Vlastnictví nebo kontrola

    o Výjimky z evidenční povinnosti

Zápis do evidence a změny a automatické průpisy 

  o Evidenční povinnost

  o Zapisované skutečnosti

  o Návrhové formuláře

  o Dokládání údajů k zápisu

  o Mechanismy automatického průpisu

Řešení nesrovnalostí

    o Oznamovací povinnost

    o Řízení o nesrovnalostech

Sankce za porušení evidenční povinnosti

Přístup do evidence

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

Distanční způsoby identifikace a jejich dopad na kontrolu klienta podle AML zákona a

eIDAS

Mgr. Viktor Kabeš                 

Právník  

Finanční analytický úřad

Identifikace v kontextu AML zákona

    o První identifikace

    o Identifikace při dalších obchodech s klientem

● Zprostředkovaná identifikace

● Převzatá identifikace

    o Odpovědnost za obsah převzaté identifikace

● Identifikace provedená prostřednictvím vázaného zástupce (outsourcing)

● Identifikace kontrolní platbou

    o Modifikace využívající nové platební služby

● Identifikace prostřednictvím elektronického podpisu

● Identifikace prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikace podle

zákona o elektronické identifikaci a nařízení eIDAS

● Identifikace prostřednictvím bankovní identity

● Elektronická identifikace x autentizace

● Výhled do budoucna

    o eIDAS 2 a Evropská peněženka digitální identity

    o AML nařízení

15:30 – 16:00

Distanční způsoby identifikace a jejich dopad na kontrolu klienta podle AML zákona a

eIDAS

Mgr. Viktor Kabeš                 Právník           Finanční analytický úřad

Účastnický poplatek:

12 000 Kč + DPH   Very Early Birds   (přihlášení do 12. března 2024)

12 500 Kč + DPH   Early Birds   (přihlášení do 27. března 2024)

11 500 Kč + DPH   Skupinová sleva   (cena za druhou a každou další osobu z jedné firmy)

13 500 Kč + DPH   Základní cena

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page