top of page

st 19. 10.

|

Pentahotel Prague

Vyšetřovací dovednosti

• Příprava a vedení investigativního interview • Jak získat od vyslýchaného pravdivou informaci • Psychologie investigativního interview a základy psychologického profilování

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

19. 10. 2022 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Radek Kučera

Executive Director Security

Letiště Praha, a. s.

Radek Kučera je absolventem právnické fakulty Západočeské univerzity. Zpočátku svojí kariéry pracoval u policie České republiky, kde měl na starosti vyšetřování hospodářské trestné činnosti. Zájem o moderní technologie, telekomunikace a kybernetickou bezpečnost jej poté přivedl do společnosti T-Mobile, kde začínal na pozici člena týmu vyšetřování podvodů a od roku 2014 pak celý útvar korporátní bezpečnosti vedl. V roce 2019 pak jeho kroky zamířily do Dopravního podniku hl. m. Prahy, kde pracoval na pozici zástupce bezpečnostního ředitele. Na této pozici měl, mimo jiné , možnost spolupracovat s krizovými orgány hl. m. Prahy. Významnou měrou se pak, v rámci krizového řízení, podílel na zvládání dopadů pandemie Covid 19, v této největší městské společnosti v zemi. Od roku 2022 je výkonným ředitelem bezpečnosti na pražském letišti Václava Havla. Je přímo odpovědný předsedovi představenstva za bezpečnost na letišti a v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Bc. Miloš Kamarýt

Expert služeb interního šetření

T-Mobile Czech Republic a.s.

V současné době pracuje v T-Mobile Czech Republic, a.s. na pozici Expert služeb interního šetření na oddělení Compliance, kde je odpovědný za odhalování a vyšetřování interní zaměstnanecké kriminality, tvorbu metodiky vyšetřování zaměstnanecké kriminality, včetně implementace preventivních opatření. Dále je odpovědný za řízení plnění zákonných povinností společnosti T-Mobile směrem ke státním autoritám v oblasti Data Retention a Legálního monitoringu. Miloš Kamarýt byl odpovědný za bezpečnostní projekty s celospolečenským dopadem v oblasti využití geolokačních systémů. Do společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. nastoupil v roce 2002.

V letech 1999 - 2002 pracoval jako policejní vyšetřovatel násilné trestné činnosti.

Je absolventem bakalářského stupně bezpečnostně-právního studia na Policejní akademii České republiky.

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

Jako forenzní psycholožka spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné trestné činnosti. Externě přednáší forenzní psychologii na Právnické fakultě UK. Je akademickou pracovnicí Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, kde se zaměřuje na otázky radikalizace a extrémního násilí.

Ve svém volnu pracuje v Bílém kruhu bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů. Vydala několik knih, poslední se jmenuje Viktimologie pro forenzní praxi.

Absolvovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace ůčastníků

9:00 – 9:15 

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45 

Příprava a vedení investigativního interview

Bc. Miloš Kamarýt       Expert služeb interního šetření       T-Mobile Czech Republic a.s.

•  Sběr informací, důkazů a jejich příprava před výslechem

  ◦   procesní postup interního vyšetřování

  ◦   motivace podezřelého k pravdivé výpovědi a spolupráci či nespolupráci

  ◦   indicie x důkazy

  ◦   fakta transparentní x netransparentní

  ◦   hledání motivů pro kooperaci

•  Stanovení cílů výslechu a hrubého taktického plánu

  ◦   zjistit pravdu x prokázat pravdu

  ◦   taktika, role a únikové varianty

•  Dokumentace výslechu

  ◦   skrytá x otevřená

  ◦   audio, video, protokolace

  ◦   použitelnost výslechu v trestním a civilním soudním řízení a jejich hodnota

  ◦   trestněprávní rizika vyslýchajícího

•  Jak spolupracovat s Policií ČR

  ◦   jak a kdy podat trestní oznámení

  ◦   spolupráce s policií v přípravném řízení

  ◦   stížnosti a opravné prostředky oznamovatele/poškozeného

  ◦   role státního zástupce v přípravném řízení

10:45 – 11:15  

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45 

Jak získat od vyslýchaného pravdivou informaci

Mgr. Radek Kučera       Executive Director Security       Letiště Praha, a. s.

•  Postup komunikace

  ◦   Aktivní naslouchání

  ◦   Budování důvěry

  ◦   Vytvoření vztahu

  ◦   Ovlivňování

•  Přípustné metody ovlivňování vyslýchaných

  ◦   Demonstrování

  ◦   Objasňování

  ◦   Přesvědčování

•  Nepřípustné metody

  ◦   Sugesce

  ◦   Donucování

  ◦   Používání lživých vykonstruovaných informací

•  Zjištění průběhu trestného činu a s tím souvisejících okolností

  ◦   Způsob

  ◦   Motiv

  ◦   Příčina

  ◦   Spolupráce

•  Akuzační výslech

  ◦   Postupná akuzace

  ◦   Přímá akuzace

  ◦   Reidova technika

•  Neakuzační/investigativní interview

  ◦   PEACE model, narace

•  Příklad z praxe

  ◦   Detekce podvodného jednání

  ◦   Popis jednotlivých výslechů

  ◦   Využití různých strategií

  ◦   Výsledek vyšetřování

12:45 – 14:00 

Společný oběd

14:00 – 15:30 

Psychologie investigativního interview

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.       Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

•  Fáze investigativního interview

•  „Diagnostika“ vyslýchaného

•  Působení na rozhodovací proces vyslýchaného

•  Taktiky investigativního interview

•  Využívání psychologických metod k ovlivňování ochoty vypovídat

15:35 - 16:00

Základy psychologického profilování

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.  Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

•  Postupy při psychologické analýze případu

•  Praktická ukázka profilu

Účastnický poplatek: 11.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci) 

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. 

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o. 

Share This Event

bottom of page