top of page

st 01. 11.

|

Pentahotel Prague (konf. salonek P6)

Řízení operačních rizik

• Identifikace a klasifikace operačních rizik v bankovní praxi • Měření operačních rizik • Tvorba a implementace systému řízení operačních rizik

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

01. 11. 2023 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague (konf. salonek P6), Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Dušan Pamětický

Manažer Operačních rizik

Komerční banka, a. s.

Dušan Pamětický pracuje v Komerční bance v odboru Operačních rizik od roku 2012, kde nejprve působil v roli Vedoucího instrumentů operačních rizik, od roku 2021 pak zastává pozici manažera odboru Operačních rizik. V této roli je zodpovědný za řízení instrumentů operačních rizik (Sběr dat, RCSA, KRI, Analýzy scénářů), jejich metodické pokrytí, analýzu a aktivní rozvoj. Odpovídá za výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku, řízení sběru mimořádných událostí a spoluodpovídá za pravidla a nastavení vnitřního kontrolního systému banky. Mezi jeho odpovědnosti patří též oblast business continuity a řízení principů fyzické bezpečnosti.

Do Komerční banky nastoupil v roce 2006 na pozici Compliance officer pro investiční bankovnictví, v rámci níž odpovídal za zajištění souladu činností banky s regulatorními pravidly v oblasti investičních služeb. Před nástupem do Komerční banky působil jako interní auditor v J&T bance, a jako referent odboru Obchodníků s cennými papíry v Komisi pro cenné papíry. Dušan Pamětický je absolventem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ing. Ondřej Karásek

Zástupce ředitele řízení rizik

J & T BANKA, a.s.

Ondřej Karásek nastoupil do J&T Banky v roce 2012 na pozici risk managera zodpovědného za řízení operačního rizika, aby nastavil systém řízení operačního rizika samotné banky i skupiny a začlenil ho do celkového rámce řízení rizik. V dnešní době je na pozici zástupce ředitele řízení rizik a kromě operačního rizika se podílí i na oblastech ozdravného a rezolučního plánování.

Dříve pracoval v ČSOB, kde se věnoval nejprve kontrolním činnostem úvěrového procesu, identifikaci interních i externích podvodů, automatizaci procesu kontrol. Následně se zaměřil na řízení operačního rizika v oblasti úvěrů, což zahrnovalo především sběr dat o škodních událostech, spolupráci na business continuity a identifikaci operačních rizik.

Mgr. Jana Douchová 

Ředitel útvaru řízení nefinančních rizik

Československá obchodní banka, a. s.

Jana Douchová pracuje v oblasti řízení operačních rizik v různých společnostech skupiny KBC od roku 2012. Začala na pozici Local Operational Risk Managera v KBC Shared Service Centre v Brně. Od roku 2016 zastávala pozici Risk manažera v KBC Group NV, Group Risk – Competence Centre of Operational Risk, kde se podílela na nastavování skupinové metodiky a rámce řízení operačních rizik, koordinaci spolupráce ve skupině a monitoringu nastavení vnitřního kontrolního systému v jednotlivých společnostech skupiny KBC. Od roku 2018 působila jako Risk & Compliance Officer v dceřiné společnosti ČSOB – ČSOB Factoring, kde pokrývala funkci druhé linie obrany ve všech oblastech řízení rizik a Compliance, nastavila metodiku řízení rizik a reporting vůči mateřské společnosti.

V roce 2021 zakotvila v ČSOB jako Team leader pro řízení operačních rizik a o rok později převzala funkci ředitelky útvaru řízení nefinančních rizik. Zodpovídá za nastavení a implementaci rámce pro řízení operačních rizik ve skupině ČSOB, koordinaci dceřiných společností, challenge, monitoring a podporu první linie obrany.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:30 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová      Ředitelka     Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

Identifikace a klasifikace operačních rizik v bankovní praxi

Ing. Dušan Pamětický

Manažer Operačních rizik

Komerční banka, a. s.

 • Operační riziko – definice a význam, co vše zahrnuje a proč ho řídit
 • Typologie operačních rizik včetně konkrétních příkladů
 • Včasná identifikace operačních rizik – role incident managementu
 • Kategorizace a klasifikace OR dle obchodních linií a typů událostí x interní klasifikační modely
 • Sběr informací o událostech operačního rizika, jejich analýza a vyhodnocování
 • Kategorizace finančních dopadů a ztrát
 • Příklady z praxe

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Měření operačních rizik

Ing. Ondřej Karásek

Zástupce ředitele řízení rizik

J & T BANKA, a.s.

 • Hlavní techniky měření operačních rizik

            ○  Jak fungují KRIs

                   ■ nastavení a design KRI

                   ■ KRIs pro celou firmu x KRIs pro business unit

                   ■ nastavení tresholdů a triggerů

                   ■ efektivní identifikace, monitorování a reportování KRI

            ○  Self Assessment

                   ■ cíle vlastního hodnocení kontrol a rizik

                   ■ zrevidování úrovně přesnosti vytvořených dat

 • Interpretace informací
 • Jak oceňovat operační rizika
 • Operační rizika a kapitálové požadavky
 • Alokace kapitálu – předpoklady  a postup
 • Zkušenosti získané z rizikových událostí

12:45 – 14:00

Společný oběd.

14:00 – 15:30

Tvorba a implementace systému řízení operačních rizik

Mgr. Jana Douchová 

Ředitel útvaru řízení nefinančních rizik

Československá obchodní banka, a. s.

 • Operační rizika napříč finanční institucí
 • Role a zodpovědnosti v řízení operačních rizik
 • Stanovení rizikového apetitu a tolerance
 • Měření plnění rizikového apetitu
 • Provázání identifikace, hodnocení, řízení/mitigace, monitoringu a reportingu
 • Klíčové požadavky na implementaci systému v nadnárodní korporaci
 • Funkční reporting operačních rizik a incidentů
 • Integrace řízení operačních rizik do každodenního provozu

15:35 - 16:00

Diskuze k tématu: Tvorba a implementace systému řízení operační rizik

Mgr. Jana Douchová Ředitel útvaru řízení nefinančních rizik

Československá obchodní banka, a. s.

Účastnický poplatek: 12.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky.

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page