top of page

čt 04. 11.

|

Pentahotel Prague

Professional Money Laundering (PML) – hlavní techniky

• Charakteristika Profesionální legalizace výnosů z trestné činnosti a využití Trade based money laundering pro PML • Tranzitní účty (Proxy networks) • Zneužití digitálních měn pro PML

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

04. 11. 2021 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Michaela Hladká, Ph.D.

zástupkyně ředitele Analytického odboru

Finanční analytický úřad

Michaela Hladká je absolventkou Právnické fakulty UK a Policejní akademie České republiky. V letech 1998 až 2009 působila u Policie České republiky jako vyšetřovatelka závažné hospodářské trestné činnosti (zejména daňové trestné činnosti a legalizace výnosů z trestné činnosti) nejprve v Praze, později v rámci celorepublikových útvarů. Následně byla služebně zařazena na Národní jednotce Europolu. Od roku 2010 působí na Finančním analytickém úřadu, nejprve v rámci Právního oddělení, aktuálně na pozici zástupkyně ředitele Analytického odboru a vedoucí oddělení Analýza I se zaměřením na daňovou predikativní trestnou činnost a mezinárodní spolupráci.

Ing. Bc. Jiří Hylmar

Ředitel Analytického odboru

Finanční analytický úřad

Jiří Hylmar je absolventem ekonomické fakulty ČZU v Praze a Policejní akademie České republiky. Již déle než 20 let se na vrcholové úrovni zabývá nejzávažnějšími případy ekonomické a finanční kriminality v České republice s přesahem do oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti. V letech 1994 až 2007 působil na různých pozicích v elitních policejních útvarech zabývajících se ekonomickou kriminalitou, mimo jiné vedl oddělení praní peněz Finanční policie. Od roku 2008 působí na Finančním analytickém úřadu, aktuálně na pozici ředitele Analytického odboru.

Mgr. František Vinopal

Regulatory & Compliance lawyer

GPP & CO

Mgr. František Vinopal se specializuje především na oblast regulace finančních služeb v návaznosti na využití moderních technologií, finančních trhů, kryptoměn a korporátního práva.

Poradenství poskytuje jak FinTech a kryptoměnovým společnostem, tak i etablovaným subjektům působícím na finančním trhu (banky, platební instituce a instituce elektronických peněz).

František se podílel na implementačních projektech nových regulatorních požadavků dopadajících na banky a další finanční instituce. Poskytoval poradenství bankovním i nebankovním subjektům týkající se jejich vnitřní organizace, předpisů a procesů, včetně

přípravy a analýzy smluvní dokumentace. Má cenné zkušeno sti s přípravou přijetí cenných papírů významné české banky k obchodování na Burze cenných papírů Praha.

Dále vedl regulatorní projekty pro oblast ochrany osobních údajů (GDPR), platebních služeb (PSD), praní špinavých peněz (AML) a obezřetnostní regulace (CRR/CRD).

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

Charakteristika Profesionální legalizace výnosů z trestné činnosti (PML) 

a technika Trade based money laundering

Mgr. Michaela Hladká, Ph.D.

zástupkyně ředitele Analytického odboru

Finanční analytický úřad

•  Znaky PML

•  Kdo je nejčastěji poskytovatelem služeb PML?

•  Výše odměny za PML

•  3 fáze průběhu PML

Trade based money laundering

•  Schémata/techniky

 ◦  Nákup zboží vysoké hodnoty a jeho přeprodej

 ◦  Platby za fiktivní dodávky zboží

 ◦  Nákup nadhodnoceného/podhodnoceného zboží

 ◦  Prolínání legálních a nelegálních obchodů

 ◦  Service - based money laundering

•  Zhodnocení Red flags a detekce TBML

 ◦  Opakovaný import/export stejné komodity s vysokou hodnotou - karuselová transakce

 ◦  Obchodování s komoditou, která nezapadá do obchodního profilu

 ◦  Produkt je nekompatibilní s místem dodání

 ◦  Platební metoda je nekonzistentní s rizikovým profilem obchodní transakce

 ◦  Třetí strana platící za zboží

 ◦  Dvojitá/vícenásobná fakturace

 ◦  Změny v transakcích – v zemi, ve zboží

 ◦  Identifikace shell společností

 ◦  Chybějící informace o klientech

 ◦  Jednorázové transakce

•  Preventivní opatření

 ◦  Přístup založený na rizicích

 ◦  Customer due diligence (CDD)

 ◦  TBML kontrolní opatření

 ◦  Transparentnost obchodních transakcí

 ◦  Ověřování cen obchodovaného zboží

 ◦  Identifikace shell společností

•  Příklady detekovaného TBML praxe

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Tranzitní účty (Proxy networks)

Ing. Bc. Jiří Hylmar

Ředitel Analytického odboru

Finanční analytický úřad

•  Schéma PML přes tranzitní účty

•  Charakteristické znaky a indikátory

 ◦  Průtokový charakter transkací

 ◦  Skořápkové společnosti s virtuálními sídly

 ◦  Mezinárodní charakter transkací a AML rizikové země

 ◦  Transkace postrádající ekonomickou podstatu a vazbu na destinaci

•  Preventivní opatření a detekce PML přes tranzitní účty

 ◦  Prokazování vazeb na ČR při akceptaci zahraničního klienta

 ◦  Průběřná kontrola klienta a kontrola dokladů týkající       se transakcí s tranzitním charakterem

 ◦  Oznámení podezřelého obchodu

•  Příklady z praxe

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

Zneužití digitálních měn pro PML

Mgr. František Vinopal    Regulatory & Compliance lawyer     GPP & CO

•  Co vše je považováno za virtuální měnu a jakým způsobem se odlišují digitální měna, virtuální měna, elektronické peníze a další typy digitálních aktiv

•  Typické situace a hrozby využití virtuálních měn za účelem ML/FT

 ◦  Rizika spojená s virtuálními měnami z hlediska ML/FT

 ◦  Problematické zjišťování totožnosti jejich uživatelů a původu prostředků

•  Metodika základních možných postupů v případě vyšetřování transakcí provedených s využitím virtuálních měn při podezření na ML

 ◦  Jak funguje trasování virtuálních měn a jaká data je možné získat?

•  Existují schémata zdrojové trestní činnosti využívající virtuální měny nebo může docházet pouze k následné legalizaci výnosů z trestné činnosti pomocí virtuálních měn?

•  Odhalování a vyšetřování ML s virtuálními měnami

 ◦  Monitoring transakcí s bitcoiny

 ◦  Detekce podezřelých transakcí

 ◦  Objem, frekvence, rychlost

 ◦  Anonymita bitcoinu x altcoinů

 ◦  Blockchain a identifikační informace (odesílatel, množství, příjemce)

•  Příklad legalizace výnosů z trestné činnosti s využitím kryptoměny - detailní rozbor od detekce až po vyšetření

•  Bude technologie blockchain budoucností prevence podvodů?

15:35 - 16:00

Diskuze k tématu: AML a kryptoměny

Mgr. František Vinopal    Regulatory & Compliance lawyer     GPP & CO

Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky.

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page