top of page

čt 01. 6.

|

Pentahotel Prague (salonek P6)

Prevence podvodů: Psychologická analýza a rozpoznání Temné triády

Temná triáda je kombinace machiavelismu, narcismu a psychopatických osobnostních rysů, které jsou spojovány s lidmi, kteří se dopouštějí podvodů. Temná triáda vede k zvýšenému výskytu kontraproduktivního, neetického až kriminálního chování na pracovišti a má negativní důsledky na korporátní kulturu.

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

01. 6. 2023 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague (salonek P6), Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko

O události

Proč lidé podvádějí? Jaké jsou skutečné motivy, které vedou k podvodům? Jak lidé racionalizují neetické jednání?

Rozpoznávání elementů Temné triády (machiavelismus, narcismus a psychopatie) u zaměstnanců může být klíčem k snížení rizika podvodů.

Dozvíte se, jak:

·  poznat lidské psychologické faktory, které mohou vést k podvodům

·  rozpoznat osobnostní rysy Temné triády

·  definovat rizika podvodu spojená s touto poruchou osobnosti

·  analyzovat informace s cílem identifikovat red flags podvodu

·  použít metody k identifikaci a řešení zvýšeného rizika podvodu spojeného s osobností Temné triády

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Forenzní psycholožka

Policejní prezidium, Policie ČR

Pracuje na Policejním prezidiu, kde se věnuje psychologické diagnostice, krizové intervenci i problematice výslechu a detekce lži. 15 let pracovala na katedře psychologie FF UK v Praze, kde garantovala předměty sociální psychologie, psychologie komunikace a forenzní psychologie. Výzkumně se věnovala tématům detekce lži, výslechovým technikám ve vyšetřování trestných činů, komunikaci v rámci katastrof. Nyní výzkumně spolupracuje s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci a Policejní akademií. Je soudní znalkyní. Má soukromou poradenskou a psychoterapeutickou praxi. 10 let působila jako dobrovolník v Bílém kruhu bezpečí, kde pracovala s oběťmi trestných činů. Je spolueditorkou knihy Kapitoly z forenzní psychologie, která vyšla v roce 2021 v nakladatelství Karolinum.

mjr. Mgr. Klára Zbořilová, PhD.

Policejní psycholožka

krajské ředitelství policie České republiky, hl. města Prahy

Od roku 2000 slouží jako psycholog na krajském ředitelství policie České republiky, hl. města Prahy.  Ve své práci se zabývá podporou policejních činností, odhadem a řízením rizika, krizovým vyjednáváním, rozvojem psychosociálních kompetencí policistů, psychologickým poradenstvím a lektorskou činností v oblasti manažerských kompetencí.

Magisterské studium absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci a doktorské na Univerzitě Karlově v Praze.

Pracuje jako dobrovolník v pražské pobočce poradny pro oběti trestných činů Bílý kruh bezpečí.

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

Jako forenzní psycholožka spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné trestné činnosti. Externě přednáší forenzní psychologii na Právnické fakultě UK. Je akademickou pracovnicí Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, kde se zaměřuje na otázky radikalizace a extrémního násilí.

Ve svém volnu pracuje v Bílém kruhu bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů. Vydala několik knih, poslední se jmenuje Viktimologie pro forenzní praxi.

Absolvovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK.

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

 

9:00 – 9:15 

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o. 

 

9:15 – 10:45

Koncept Temná triáda a Psychopatie

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Forenzní psycholožka

Policejní prezidium, Policie ČR

Koncept Temná triáda 

•  Vlastnosti osob s povahovým mixem temné triády

•  3 společensky záporné rysy osobnosti  

  ◦  psychopatie

  ◦  narcismus

  ◦  machiavellismus

 Identifikace osobností Temné triády a rozvoj postupů pro analýzu osobností na rizikových pozicích 

•  Kontraproduktivní pracovní chování ve vysokých pozicích 

•  Existují nástroje pro firemní praxi pro rozpoznání/diagnostiku osobností s rysy Temné triády?

•  Měření dimenzí Temné triády 

  ◦  sebehodnotící dotazníky

  ◦  dotazníky, v nichž je jedinec posuzován jinou osobou

  ◦  Temná dvanáctka (The Dirty Dozen) a Krátká Temná Triáda (Short Dark Triad SD3)

  ◦  Self-Report Psychopathy Scale

 

Psychopatie

•  Rysy a charakteristiky psychopatické osobnosti

•  PCL – Psychopathy Checklist – Revised – diagnostikování psychopatie

  ◦  Interpersonální a citové deficity

  ◦  Symptomy týkající se protispolečenského chování

•  Co psychopaté chtějí a jaká je jejich motivace

•  Rozpoznání psychopatické osobnosti během přijímacího pohovoru 

•  Vztah mezi psychopatií a kriminálním chováním

•  Kdy jsou psychopatické vlastnosti považovány za přednost

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Narcismus

mjr. Mgr. Klára Zbořilová, PhD.

Policejní psycholožka

krajské ředitelství policie České republiky, hl. města Prahy

•  Narcismus z pohledu rysových modelů osobnosti

•  Sedm hříchů narcismu

•  Základní ingredience narcismu

•  Zranitelnost vlastního já a citlivost na kritiku

•  Neklinický x klinický narcismus

•  Nástroje k měření narcismu

  ◦  Narcissistic Personality Inventory (NPI)

•  Co narcisté chtějí a jaká je jejich motivace

•  Rozpoznání narcistické osobnosti během přijímacího pohovoru 

•  Vztah mezi narcismem a kriminálním chováním

•  Kdy jsou narcistické vlastnosti považovány za přednost

12:45 – 14:00 

Společný oběd

14:00 – 15:30

Machiavelismus

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

•  Machiavelismus jako touha po moci 

•  Machiavelismus jako sociální role

•  Profil machiavelistické osobnosti

  ◦  Machiavelismus a sociální dovednosti

  ◦  Machiavelistův mozek

  ◦  MACH ABCD

  ◦  Profilové charakteristiky 

  ◦  Emoční maska

•  Strategie chování zahrnující manipulaci s ostatními pro získání osobních cílů

•  Flexibilita v jednání – střídání kooperativních, kompetitivních a manipulativních stylů

•  Testy měřící škály machiavelismu

  ◦  MACH-IV

•  Co machiavelisté chtějí a jaká je jejich motivace

•  Rozpoznání machiavelistické osobnosti během přijímacího pohovoru

  ◦  Indikátory rizika v rozhovoru

  ◦  Indikátory rizika na pracovništi

•  Vztah mezi machiavelismem a kriminálním chováním

•  Kdy jsou machiavelistické vlastnosti považovány za přednost

15:30 – 16:00

Diskuze k tématu: Překryv vlastností osobností temné triády

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.   Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

Účastnický poplatek: 12.500 Kč + 21% DPH

 

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

 

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. 

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o. 

Share This Event

bottom of page