top of page

st 03. 6.

|

pentahotel Prague

Korporátní psychopati - pachatelé podvodů

Rysy a charakteristika psychopatické osobnosti Investigativní interview s korporátním psychopatem Rozpoznání manipulace od psychopatů a obrana před ní

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

03. 6. 2020 8:45 – 16:00

pentahotel Prague, Sokolovská 112, 186 00 Karlín, Česko

O události

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

mjr. Mgr. Klára Zbořilová, PhD.

Policejní psycholožka

krajské ředitelství policie České republiky, hl. města Prahy

 

Od roku 2000 slouží jako psycholog na krajském ředitelství policie České republiky, hl. města Prahy. Ve své práci se zabývá podporou policejních činností, odhadem a řízením rizika, krizovým vyjednáváním, rozvojem psychosociálních kompetencí policistů, psychologickým poradenstvím a lektorskou činností v oblasti manažerských kompetencí.

Magisterské studium absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci a doktorské na Univerzitě Karlově v Praze.

Pracuje i jako dobrovolník v pražské pobočce poradny pro oběti trestných činů Bílý kruh bezpečí.

 

PhDr. Miroslav Vymyslický

lektor krizové komunikace a vyjednávání

PhDr. Miroslav Vymyslický pracoval 30 let u Útvaru rychlého nasazení Policie ČR. Většinu času jako národní koordinátor krizového vyjednávání. Lektorsky zajišťoval vzdělávání policejních vyjednavačů a vyššího policejního managementu v oblasti krizové komunikace a řízení protiteroristických policejních akcí. Je absolventem Policejní akademie a celé řady mezinárodních kurzů a stáží v oblasti krizového vyjednávání v případech zadržování rukojmí, vydírání a únosů osob. Dlouhodobě se zabývá krizovou komunikací a její úlohou při řešení krizových situací v soukromém i státním sektoru. O svých zkušenostech v oblasti krizové komunikace přednáší pro ozbrojené sbory, státní a soukromé organizace.

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

Jako forenzní psycholožka spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné trestné činnosti. Externě přednáší forenzní psychologii na Právnické fakultě UK. Je akademickou pracovnicí Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, kde se zaměřuje na otázky radikalizace a extrémního násilí.

Ve svém volnu pracuje v Bílém kruhu bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů. Vydala několik knih, poslední se jmenuje Viktimologie pro forenzní praxi.

Absolvovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK.

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

 

9:00 – 9:15 

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o. 

 

9:15 – 10:45

Rysy a charakteristika psychopatické osobnosti

mjr. Mgr. Klára Zbořilová, PhD.

Policejní psycholožka

krajské ředitelství policie České republiky, hl. města Prahy

•  PCL – Psychopathy Checklist – Revised – diagnostikování psychopatie

  ◦  Interpersonální a citové deficity

  ◦  Symptomy týkající se protispolečenského chování

•  Rysy a charakteristiky psychopatické osobnosti

•  Rozdíly mezi psychopatií, antisociální poruchou osobnosti (antisocial personality disorder)   narcismem a histriónskou poruchou 

•  Třífázový model chování psychopatů

  ◦  Identifikace a hodnocení cílů

  ◦  Manipulace a využití cílů

  ◦  Opuštění

•  Komunikační strategie korporátních psychopatů

  ◦  Cukr a bič

  ◦  Vyvolávání účelových konfliktů

  ◦  Moc a vliv

•  Co psychopaté chtějí a jaká je jejich motivace

•  Rozpoznání psychopatické osobnosti během přijímacího pohovoru 

•  Vztah mezi psychopatií a kriminálním chováním

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Rozpoznání manipulace od psychopatů a obrana před ní 

PhDr. Miroslav Vymyslický

lektor krizové komunikace a vyjednávání

•  Manipulující a zneužívající jednání

•  Asertivní jednání x manipulace

•  Obecné manipulační strategie

  ◦  Reciprocita

  ◦  Příslib a stálost

  ◦  Sociální důkaz správnosti

  ◦  Sympatie

  ◦  Autorita

  ◦  Pravidlo mála

•  Manipulační techniky psychopatů

  ◦  Dojem a umění slova

  ◦  Kladné x záporné emoce

  ◦  Podvod, lest

  ◦  Pocit viny

  ◦  Tlak, tíseň, stres

  ◦  Rozostření pozornosti

  ◦  Opakování

•  Psychologické manipulační techniky

•  Logické manipulační techniky

•  Jak poznat manipulátora

•  Obrana před manipulací

  ◦  Připustit si, že jsem manipulován

  ◦  Nehrát dle jejich scénáře, ignorovat konflikty a jejich hry

  ◦  Neustupovat

  ◦  Nejednat beze svědků

  ◦  Vymanit se z kontaktu

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

Investigativní interview s korporátním psychopatem

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

•  Vedení výslechu s korporátním psychopatem

  ◦  Vynikající lhář, na kterého neplatí běžné techniky rozpoznávání lži

  ◦  Prezentují se různě k různým lidem

  ◦  Výjimečné verbální dovednosti

  ◦  Výslech bere jako souboj s vyšetřovateli

  ◦  Necítí vinu za svůj čin

•  Taktika vedení investigativního interview

  ◦  Demonstrace převahy a autority vyslýchajícího

  ◦  Tvrdší a odosobněná taktika výslechu

  ◦  Najít slabé stránky

  ◦  Vyprovokovat k souboji

  ◦  Vyčerpat ostražitost

•  Které z běžných metod vedení investigativního interview jsou účinné u korporátních psychopatů   a které ne

•  Využití zranitelnosti psychopatů při vyšetřování

  ◦  Nedostatek empatie

  ◦  Impulzivnost

  ◦  Pocit vyjímečnosti

  ◦  Vychloubání jako zdroj informací

15:35 – 16:00

Diskuze k tématu: Investigativní interview s korporátním psychopatem 

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

 

Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH

 

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci) 

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

 

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. 

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o. 

Share This Event

bottom of page