top of page

čt 10. 9.

|

pentahotel Prague

Investigace interních podvodů

• Vyšetřování interních podvodů v bankách / finančních institucích • Odhalování interních podvodů v retailu • Finanční zpronevěra z pohledu vyšetřovatele versus pachatele • Diskuze s pachatelem podvodu

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

10. 9. 2020 8:45 – 16:00

pentahotel Prague, Sokolovská 112, 186 00 Karlín, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Tomáš Dvořák

Fraud Risk Specialist

Raiffeisenbank a.s.

Tomáš Dvořák v současnosti pracuje devátým rokem v Raiffeisenbank a.s. na odd. Compliance & Financial Crime Management, kde má na starosti vyšetřování podvodů se zaměřením na transakční a interní podvody. Dále pak zastupuje RB ve všech trestněprávních řízeních a je zodpovědný za spolupráci s OČTŘ (policie, státní zastupitelství, soudy). Rovněž aktivně spolupracuje s odd. AML na vyšetřování podvodných transakcí a podílí se na spolupráci při vyšetřování případů spadající do kompetence odd. Compliance (střety zájmů, pracovněprávní vztahy - bossing, korupce atd.)

V minulosti pracoval v Hypoteční Bance a.s. na pozici Relationship manager, kde komplexně zajišťoval úkoly v oblasti nemovitostního financování, akvizici klientů a řízení vztahu klienta a banky s ohledem na nároky klienta (produktové, servisní) v oblasti hypotečního bankovnictví. 

Před tím několik let pracoval jako vyšetřovatel u SKPaV (služby kriminální policie a vyšetřování) Krajské Správy Jiohočeského Kraje, kde se zabýval vyšetřováním závažných případů finanční a ekonomické kriminality. Je absolventem ekonomické fakulty, JČU v Českých Budějovicích.

Jaromír Průša 

External Advisor Risk & Security

Supermarkety a hypermarkety Albert

Albert Česká Republika, s.r.o.

Jaromír Průša je jednatel a výkonný ředitel společnosti Asset protection agency s.r.o.

Jaromír se v oblasti komerční bezpečnosti pohybuje více jak 25 let. Působil nejprve u renomovaných bezpečnostních agentur na pozicích od strážného po regionálního manažera, manažera speciálních zakázek a manažera pro obchodní domy.

V roce 2004 Jaromír nastoupil ke společnosti Ahold Czech republic a.s. (nyní Albert s.r.o.), kde posledních 10 let pracoval na pozici Managera Risk Security. Zde byl zodpovědný za bezpečnostní politiku v rámci Ahold ČR, incident report proces, BCM a CMT, interní vyšetřování kriminality, řízení rizik a loss prevention. Jaromír byl člen leadership týmu společnosti Albert.

V roce 2011 v rámci Mezinárodní konference bezpečnostního managementu, která se konala pod záštitou policejního prezidenta České republiky byl oceněn jako bezpečnostní manager roku. Cenu získal za rozvoj trhu inovativních řešení v rámci společnosti Ahold a úsporu nákladů na bezpečnost. K nejvýznamnějším projektům patří Store Watch (tzv. sdílená ostraha), mobilní hlídka a projekt PPR podání pomocné ruky.

V roce 2013 se Jaromír stal viceprezidentem České pobočky sdružení bezpečnostních profesionálů ASIS International a od roku 2015 je předsedou Asis International v ČR. Jako předseda Asis International pracuje v poradním sboru ministra vnitra pro situační prevenci kriminality. 

Bc. Miloš Kamarýt

Expert služeb interního šetření

T-Mobile Czech Republic a.s.

V současné době pracuje v T-Mobile Czech Republic, a.s. na pozici Expert služeb interního šetření na oddělení Compliance, kde je odpovědný za odhalování a vyšetřování interní zaměstnanecké kriminality, tvorbu metodiky vyšetřování zaměstnanecké kriminality, včetně implementace preventivních opatření. Dále je odpovědný za řízení plnění zákonných povinností společnosti T-Mobile směrem ke státním autoritám v oblasti Data Retention a Legálního monitoringu. Miloš Kamarýt byl odpovědný za bezpečnostní projekty s celospolečenským dopadem v oblasti využití geolokačních systémů. Do společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. nastoupil v roce 2002.

V letech 1999 - 2002 pracoval jako policejní vyšetřovatel násilné trestné činnosti.

 Je absolventem bakalářského stupně bezpečnostně-právního studia na Policejní akademii České republiky.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15 

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o. 

9:15 – 10:45 

Vyšetřování interních podvodů v bankách / finančních institucích 

Ing. Tomáš Dvořák              Fraud Risk Specialist              Raiffeisenbank a.s.

•  Řízení rizika interních podvodů a jejich prevence - typy podvodů, preventivní opatření, interní   kontroly, detekční mechanismy, blacklisty, FRA

•  Jak efektivně vyšetřovat v bankovním prostředí / finančních institucích

  ◦  Interní vs. externí vyšetřování 

  ◦  Identifikace /hlášení /odhalení podvodů 

  ◦  Vyšetřovací manuál 

  ◦  Zajištění důkazů pro vyšetřování (interní / externí zdroje informací) a plán vyšetřování

  ◦  Dokumentace vyšetřování a case management

  ◦  Příprava na interview se zaměstnancem, efektivní vedení interview, konfrontace zaměstnance s     důkazy, psychologie interview (lež x pravda), zápis o interview 

  ◦  Komunikace s OČTŘ - podávání trestních oznámení, doplňování důkazů

  ◦  Náhrada škody

  ◦  Reporting 

•  Ukázky případů vyšetřovaných v bance včetně postupů s OČTŘ, zjištěných procesních chyb a   navržených nápravných opatření

10:45 – 11:15  

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45 

Odhalování interních podvodů v retailu

Jaromír Průša 

External Advisor Risk & Security

Supermarkety a hypermarkety Albert

Albert Česká Republika, s.r.o.

•  Příprava na vyšetřování 

•  Identifikace - zjištění, jak byl podvod spáchán, kým a proč 

•  Stanovení rozsahu vyšetřování

•  Zajištění důkazů 

  ◦  dokumentů

  ◦  elektronických záznamů včetně e-mailů

  ◦  kamerových záznamů 

  ◦  informace z interního systému

•  Vyhodnocení důkazů a identifikování klíčových hráčů

•  Příprava na vyšetřování 

•  Speciální vyšetřovací techniky 

  ◦  analýza záznamů z kamerových systémů 

  ◦  sledování 

  ◦  prověřování - otevřené zdroje 

•  Vedení investigativních interview a jejich dokumentace 

•  Rozhodnutí o zahájení soudního řízení/ukončení pracovního poměru 

•  Zamezení pokračování páchání podvodu a navržení preventivních opatření

12:45 – 14:00 

Společný oběd. 

14:00 – 15:30 

Finanční zpronevěra z pohledu vyšetřovatele versus pachatele 

Bc. Miloš Kamarýt               Expert služeb interního šetření              T-Mobile Czech Republic a.s.

•  Schéma podvodu – postup, jak byl podvod spáchán

•  Profil pachatele podvodu

•  Odhalení podvodu 

  ◦  Vyšetřování podvodu

  ◦  Interní vyšetřování

  ◦  Rozhodnutí o dalším postupu 

  ◦  Policie

  ◦  Státní zástupce

  ◦  Dokumentace, shromáždění důkazů a zákonnost důkazů

  ◦  Soudní řízení

•  Vyčíslení škod způsobených podvodem a jejich náhrada

•  Návrh změny stávajících kontrolních mechanismů a zavedení nových preventivních opatření

15:35 -16:00 

Diskuze s pachatelem 

Bc. Miloš Kamarýt             Expert služeb interního šetření             T-Mobile Czech Republic a.s.

•  Motivy

•  Příležitost

•  Zdůvodnění a postoj

•  Páchání podvodu

•  Odhalení

•  Vyšetřování

•  Přiznání

•  Soudní proces

•  Ponaučení

Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH

 

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. 

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o. 

Share This Event

bottom of page