top of page

st 06. 12.

|

Pentahotel Prague (konf. salonek P6)

Forenzně psychologické postupy při vyšetřování podvodů

• Posuzování věrohodnosti výpovědi • Rozpoznání a prolomení lži • Analýza osobnostních dispozic zaměstnanců k podvodnému jednání a psychologické profilování pachatelů podvodů

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

06. 12. 2023 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague (konf. salonek P6), Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

mjr. Mgr. Klára Zbořilová, PhD.

Policejní psycholožka

krajské ředitelství policie České republiky, hl. města Prahy

Od roku 2000 sloužím jako psycholog na krajském ředitelství policie České republiky, hl. města Prahy.  Ve své práci se zabývám podporou policejních činností, odhadem a řízením rizika, krizovým vyjednáváním, rozvojem psychosociálních kompetencí policistů, psychologickým poradenstvím a lektorskou činností v oblasti manažerských kompetencí.

Magisterské studium jsem absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci a doktorské na Univerzitě Karlově v Praze.

Pracuji jako dobrovolník v pražské pobočce poradny pro oběti trestných činů Bílý kruh bezpečí.

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Forenzní psycholožka

Policejní prezidium, Policie ČR

Pracuje na Policejním prezidiu, kde se věnuje psychologické diagnostice, krizové intervenci i problematice výslechu a detekce lži.

15 let pracovala na katedře psychologie FF UK v Praze, kde garantovala předměty sociální psychologie, psychologie komunikace a forenzní psychologie. Výzkumně se věnovala tématům detekce lži, výslechovým technikám ve vyšetřování trestných činů, komunikaci v rámci katastrof.

Nyní výzkumně spolupracuje s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci a Policejní akademií. Je soudní znalkyní. Má soukromou poradenskou a psychoterapeutickou praxi. 10 let působila jako dobrovolník v Bílém kruhu bezpečí, kde pracovala s oběťmi trestných činů. Je spolueditorkou knihy Kapitoly z forenzní psychologie, která vyšla v roce 2021 v nakladatelství Karolinum.

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

Jako forenzní psycholožka spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné trestné činnosti. Externě přednáší forenzní psychologii na Právnické fakultě UK. Je akademickou pracovnicí Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, kde se zaměřuje na otázky radikalizace a extrémního násilí.

Ve svém volnu pracuje v Bílém kruhu bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů. Vydala několik knih, poslední se jmenuje Viktimologie pro forenzní praxi.

Absolvovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

Posuzování věrohodnosti výpovědi

mjr. Mgr. Klára Zbořilová, PhD.

Policejní psycholožka

krajské ředitelství policie České republiky, hl. města Prahy

●  Věrohodnost výpovědi x přesnost výpovědi x detekce lži

●  Obecná věrohodnost výpovědi x speciální věrohodnost

●  Současné metody hodnocení věrohodnosti výpovědi

●  Možnosti a omezení metod hodnocení věrohodnosti výpovědi

●  Statement Validity Assesment

     o  obecné charakteristiky

     o  specifické obsahy

     o  obsahy vázané na motivaci

     o  deliktově specifické obsahy

     o  Validity Check List

●  Reality monitoring

●  Scientific Content Analysis

     o  popírání obvinění

     o  sociální uvedení

     o  spontánní opravy

     o  mezery ve výpovědi nebo paměti

     o  emoce

     o  časová sekvence

     o  změny v jazyce

●  Praktická zkušenosti s probíranými metodami

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Rozpoznání a prolomení lži

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Forenzní psycholožka

Policejní prezidium, Policie ČR

●  Strategie lhaní/klamu

     o  odpoutávání pozornosti

     o  vymýšlení a falšování faktů/příběhů

     o  přehánění/bagatelizování/zamlčování

●  Lhaní a jeho reflexe v organismu

     o  lhaní a myšlení

     o  lhaní a emoce

     o  lhaní a sebekontrola

     o  lhaní a monitorování protějšku

●  Manipulační strategie

     o  Alfa a omega strategie

     o  centrální a periferní cesta

     o  reciprocita

     o  závazek

     o  sociální schválení

     o  autorita

     o  vzácnost

     o  sympatie

     o  další strategie

●  Principy odhalování lži

     o  base line a strukturální zlom

     o  provokování lži

     o  disharmonie ve verbální, paraverbální a nonverbální komunikaci

     o  stres

●  Komunikační postupy používané za účelem “prolomení” předpokládané lživé výpovědi

     o  navázání kontaktu

     o  autoritativní přístup

     o  strategie maximalizace a minimalizace

     o  zvyšování kognitivní zátěže

     o  postupná prezentace protiargumentů

●  Nevhodné praktiky

     o  zranitelné osoby

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

Analýza osobnostních dispozic zaměstnanců k podvodnému jednání a psychologické profilování pachatelů podvodů

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

●  Schopnosti pachatelů firemní kriminality a jejich postavení ve firmě

●  Motivace k páchání firemní kriminality

●  Teorie neutralizace

●  Psychologické příčiny selhání

●  Poruchy osobnosti a psychodiagnostika

●  Korporátní psychopati

●  Signály spolehlivosti/nespolehlivosti zaměstnanců a možnosti rozpoznání rizikového       zaměstnance

●  Výběr zaměstnanců – predikce rizik, vytváření scénářů

●  Typování okruhu potenciálních pachatelů

●  Typologie pachatelů

●  Porozumění pohnutky k jednání

●  Odhalení hlavních příčin selhání

●  Sestavení psychologického profilu možného pachatele

15:35 – 16:00

Diskuze k tématu: Analýza osobnostních dispozic zaměstnanců k podvodnému jednání a psychologické profilování pachatelů podvodů

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

Účastnický poplatek: 12.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky.

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page