top of page

čt 12. 10.

|

Pentahotel Prague (konf. salonek P6)

Evropský AML legislativní balíček

• Hlavní aspekty AML balíčku a nový evropský orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AMLA) • Nařízení AML/CFT a návrh 6. AML směrnice • MICA

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

12. 10. 2023 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague (konf. salonek P6), Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Mgr. Magdaléna Plevová

Ředitelka právního odboru

Finanční analytický úřad

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou a Právnickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. V rámci své pracovní kariéry začínala při studiu v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti. Po návratu ze studia v zahraničí byla mezníkem v její kariéře práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 pracuje pro finanční zpravodajskou jednotku ČR, kterou je Finanční analytický úřad, kde v současnosti působí jako ředitelka právního odboru.

Mgr. Viktor Kabeš

Právník

Finanční analytický úřad

Mgr. Viktor Kabeš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2017 pracuje na FAÚ. Zaměřuje se na problematiku nových platebních služeb, virtuálních aktiv, skutečného majitele, ochrany osobních údajů a elektronické identifikace. Podílel se na přípravě návrhu zákona č. 527/2021 Sb., představujícího zatím poslední velkou novelu AML zákona, a zákona č. 49/2020 Sb., jímž byly upraveny tzv. bankovní prostředky elektronické identifikace.

V současné době se účastní vyjednávání AML balíčku, zahrnujícího návrh AML nařízení, návrh 6. AML směrnice, návrh novely nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv a návrh nařízení, kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

Mgr. František Vinopal

Regulatory & Compliance lawyer

GPP & CO

Mgr. František Vinopal se specializuje především na oblast regulace finančních služeb v návaznosti na využití moderních technologií, finančních trhů, kryptoměn a korporátního práva.

Poradenství poskytuje jak FinTech a kryptoměnovým společnostem, tak i etablovaným subjektům působícím na finančním trhu (banky, platební instituce a instituce elektronických peněz).

František se podílel na implementačních projektech nových regulatorních požadavků dopadajících na banky a další finanční instituce. Poskytoval poradenství bankovním i nebankovním subjektům týkající se jejich vnitřní organizace, předpisů a procesů, včetně přípravy a analýzy smluvní dokumentace. Má cenné zkušenosti s přípravou přijetí cenných papírů významné české banky k obchodování na Burze cenných papírů Praha.

Dále vedl regulatorní projekty pro oblast ochrany osobních údajů (GDPR), platebních služeb (PSD), praní špinavých peněz (AML) a obezřetnostní regulace (CRR/CRD).

Mgr. Tomáš Cuník, LL.M. 

Counsel

GPP & CO

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2011) a postgraduální studium

zaměřené na mezinárodní obchodní rozhodčí řízení na Právnické fakultě Stockholmské

univerzity (2014). V letech 2013 až 2015 působil na odboru Finanční trhy I. Ministerstva

financí ČR, kde se převážně zabýval přípravou legislativy související s řešením bankovních

krizí. V roce 2015 absolvoval půlroční stáž v sekci finančního práva Evropské centrální banky.

Působil jako vedoucí odboru regulace finančního trhu České národní banky II. se zaměřením

na legislativu v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů, řešení krizí na finančním trhu a AML.

Byl členem, resp. alternujícím členem dvou pracovních skupin EBA k plánování a řešení

bankovních krizí. Je jedním ze spoluautorů komentáře k zákonu o bankách.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

Hlavní aspekty AML balíčku a nový evropský orgán pro boj proti praní peněz a financování

terorismu (AMLA)

Ing. Mgr. Magdaléna Plevová 

Ředitelka právního odboru 

Finanční analytický úřad

Hlavní aspekty AML balíčku

 • Řešení roztříštěnosti na vnitrostátní úrovni
 • Posílení dohledu na úrovni EU
 • Lepší koordinace finančních zpravodajských jednotek
 • Časový harmonogram a očekávaný vývoj

Úřad proti praní špinavých peněz a financování terorismu a jeho úkoly

 • Struktura úřadu
 • Tvorba jednotného systému dohledu pro celou unii
 • Přímý dohled a nepřímý dohled v rámci finančního sektoru
 • Dohled v nefinančním sektoru
 • Dodržování pravidel a požadavků jednotlivých evropských směrnic a nařízení v oblasti AML
 • Vydávání regulačních a prováděcích technických standardů (včetně pokynů a doporučení)
 • Koordinace v oblasti šetření praní peněz a financování terorismu

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Nařízení AML/CFT a 6. AML směrnice

Mgr. Viktor Kabeš                 

Právník 

Finanční analytický úřad

Nařízení AML/CFT

 • Rozšíření okruhu povinných osob
 • Opatření CDD uplatňovaná povinnými osobami na celém vnitřním trhu EU
 • Politika ve vztahu k vysoce rizikovým třetím zemím
 • Pětiletý cyklus aktualizace klientských dat
 • Outsourcing
 • Institut skutečného majitele – ovládání prostřednictvím vlastnického podílu x ovládání jinými prostředky
 • Ochrana osobních údajů a archivační povinnost
 • Přesnější požadavky na povinné osoby týkající se povinnosti zavést vnitřní směrnice k identifikaci a hodnocení rizik v oblasti AML/CFT na základě přístupu založeného na riziku (risk-based approach)

6. AML směrnice

 • Okruh národních povinných osob
 • Národní hodnocení rizik a nadnárodní hodnocení rizik
 • Registry skutečných majitelů
 • Úprava registrů skutečných majitelů, bankovních účtů a nemovitostí
 • Nová ustanovení týkající se finančních zpravodajských jednotek
 • Správní dozor

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

MiCA (Nařízení o trzích s kryptoaktivy)

Mgr. František Vinopal       Regulatory & Compliance lawyer       GPP & CO

Mgr. Tomáš Cuník, LL.M.                        Counsel                                    GPP & CO

 • Co vše je považováno podle MiCA za kryptoaktiva a která budou regulována
 • Regulace vydavatelů kryptoaktiv a regulace poskytovatelů souvisejících služeb
 • Autorizační řízení u ČNB pro vydavatele kryptoaktiv a poskytovatele určitých služeb s kryptoaktivy
 • Zprostředkovatel převodu x poskytovatel služby x převodce x příjemce
 • Povinnost uvádět doprovodné informace o převodci a příjemci při převodu  virtuálních aktiv
 • Jaké informace musí být připojeny k transakci a jak se ověřuje správnost doprovodných informací
 • Převod kryptoaktiv mezi účty x převod mezi peněženkami x prostředí DLT
 • Kdy je zprostředkovatel převodu na straně příjemce povinen transakci neprovést a kryptoaktiva vrátit nebo      zadržet a kdy podat oznámení o podezřelém obchodu
 • Povinnost uchovávat informace o transakci
 • Sankce za porušování povinnostíchain budoucností prevence podvodů?

15:35 - 16:00

Diskuze k tématu: MiCA

Mgr. František Vinopal    Regulatory & Compliance lawyer     GPP & CO

Mgr. Tomáš Cuník, LL.M.                        Counsel                                    GPP & CO

Účastnický poplatek: 12 500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky.

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page