top of page

čt 02. 6.

|

Pentahotel Prague

Evropský AML legislativní balíček

• Hlavní aspekty balíčku a AMLA • Návrh nařízení AML/CFT a návrh 6. AML směrnice • MICA

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

02. 6. 2022 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Markéta Hlavinová

Vedoucí oddělení právního

Finanční analytický úřad

Markéta Hlavinová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1999 do současnosti pracuje na Finančním analytickém útvaru Ministerstva financí (resp. Finančním analytickém úřadu). V letech 1999 - 2012 působila na mezinárodním oddělení FAÚ a byla vedoucí delegace ČR ve výboru Moneyval. Poté od 2012 do 2015 pracovala na kontrolním oddělení FAÚ a od roku 2015 se v rámci mezinárodního a právního oddělení FAÚ podílela na přípravě novely zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon), vydávání metodických pokynů a stanovisek k AML zákonu a účastnila se pracovní skupiny na projednávání novely 4. AML směrnice EU. V současné době je ředitelkou právního odboru FAÚ.

Mgr. Viktor Kabeš

Právník

Finanční analytický úřad

Mgr. Viktor Kabeš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2017 pracuje na FAÚ. Zaměřuje se na problematiku nových platebních služeb, virtuálních aktiv, skutečného majitele, ochrany osobních údajů a elektronické identifikace. Podílel se na přípravě návrhu zákona č. 527/2021 Sb., představujícího zatím poslední velkou novelu AML zákona, a zákona č. 49/2020 Sb., jímž byly upraveny tzv. bankovní prostředky elektronické identifikace.

V současné době se účastní vyjednávání AML balíčku, zahrnujícího návrh AML nařízení, návrh 6. AML směrnice, návrh novely nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv a návrh nařízení, kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

Mgr. František Vinopal

Regulatory & Compliance lawyer

GPP & CO

Mgr. František Vinopal se specializuje především na oblast regulace finančních služeb v návaznosti na využití moderních technologií, finančních trhů, kryptoměn a korporátního práva.

Poradenství poskytuje jak FinTech a kryptoměnovým společnostem, tak i etablovaným subjektům působícím na finančním trhu (banky, platební instituce a instituce elektronických peněz).

František se podílel na implementačních projektech nových regulatorních požadavků dopadajících na banky a další finanční instituce. Poskytoval poradenství bankovním i nebankovním subjektům týkající se jejich vnitřní organizace, předpisů a procesů, včetně přípravy a analýzy smluvní dokumentace. Má cenné zkušenosti s přípravou přijetí cenných papírů významné české banky k obchodování na Burze cenných papírů Praha.

Dále vedl regulatorní projekty pro oblast ochrany osobních údajů (GDPR), platebních služeb (PSD), praní špinavých peněz (AML) a obezřetnostní regulace (CRR/CRD).

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

Hlavní aspekty balíčku a AMLA

Mgr. Markéta Hlavinová       Vedoucí oddělení právního       Finanční analytický úřad

Hlavní aspekty balíčku

 • Řešení roztříštěnosti na vnitrostátní úrovni
 • Posílení dohledu na úrovni EU
 • Lepší koordinace finančních zpravodajských jednotek
 • Očekávaný časový harmonogram

Úřad proti praní špinavých peněz a jeho zodpovědnosti

 • Tvorba jednotného systému dohledu pro celou unii
 • Dodržování pravidel a požadavků jednotlivých evropských směrnic a nařízení v oblasti AML
 • Přímé sledování operací nejrizikovějších finančních institucí (u nichž hrozí nelegální operace)
 • Periodická hodnocení orgánů dohledu v oblasti financí a vzájemná hodnocení nefinančních dohlížitelů
 • Vydávání regulačních a prováděcích technických standardů (včetně pokynů a doporučení)

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Nařízení AML/CFT a 6. AML směrnice

Mgr. Viktor Kabeš                 Právník                       Finanční analytický úřad

Nařízení AML/CFT

 • Rozšíření okruhu povinných osob
 • Opatření CDD uplatňovaná povinnými osobami na celém vnitřním trhu EU
 • Politika ve vztahu k vysoce rizikovým třetím zemím
 • Pětiletý cyklus aktualizace klientských dat
 • Outsourcing
 • Institut skutečného majitele – ovládání prostřednictvím vlastnického podílu x ovládání jinými prostředky
 • Ochrana osobních údajů a archivační povinnost
 • Přesnější požadavky na povinné osoby týkající se povinnosti zavést vnitřní směrnice k identifikaci a hodnocení rizik v oblasti AML/CFT na základě přístupu založeného na riziku (risk-based approach)

6. AML směrnice

 • Okruh národních povinných osob
 • Národní hodnocení rizik a nadnárodní hodnocení rizik
 • Registry skutečných majitelů
 • Úprava registrů skutečných majitelů, bankovních účtů a nemovitostí
 • Nová ustanovení týkající se finančních zpravodajských jednotek
 • Správní dozor

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

MiCA (Nařízení o trzích s kryptoaktivy)

Mgr. František Vinopal       Regulatory & Compliance lawyer       GPP & CO

 • Co vše je považováno podle MiCA za kryptoaktiva a která budou regulována
 • Regulace vydavatelů kryptoaktiv a regulace poskytovatelů souvisejících služeb
 • Autorizační řízení u ČNB pro vydavatele kryptoaktiv a poskytovatele určitých služeb s kryptoaktivy
 • Zprostředkovatel převodu x poskytovatel služby x převodce x příjemce
 • Povinnost uvádět doprovodné informace o převodci a příjemci při převodu  virtuálních aktiv
 • Jaké informace musí být připojeny k transakci a jak se ověřuje správnost doprovodných informací
 • Převod kryptoaktiv mezi účty x převod mezi peněženkami x prostředí DLT
 • Kdy je zprostředkovatel převodu na straně příjemce povinen transakci neprovést a kryptoaktiva vrátit nebo      zadržet a kdy podat oznámení o podezřelém obchodu
 • Povinnost uchovávat informace o transakci
 • Sankce za porušování povinnostíchain budoucností prevence podvodů?

15:35 - 16:00

Diskuze k tématu: MiCA

Mgr. František Vinopal    Regulatory & Compliance lawyer     GPP & CO

Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky.

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page