top of page

čt 02. 12.

|

LIVE STREAM

Detekce lži - další metody

• Mikrovýrazy • Využití psychologie lži při detekci lži • Reality monitoring a další metody posuzování věrohodnosti výpovědi

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

02. 12. 2021 8:45 – 15:30

LIVE STREAM, seminář bude probíhat online. Připojit se a pokládat dotazy přednášejícím můžete z pohodlí svého domova nebo kanceláře.

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

PhDr. Jan Ženatý

Psycholog

Jan Ženatý vystudoval jednooborovou psychologii na FFUK. Jako zatím jediný český psycholog prošel výcvikem metody Paula Ekmana a stal se certifikovaným trenérem organizace Paul Ekman International.  Metoda se používá v kontextu vedení výslechů a posuzování důvěryhodnosti výpovědí u bezpečnostních sil jako jsou Nový Scotland Yard, FBI nebo armády NATO, ale i řady komerčních organizací. Jan Ženatý od roku 2015 trénuje profesionály z oblastí bezpečnosti a náboru lidí ve využívání této metody a spolupracuje jako externí konzultant s ÚSKPV.

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Forenzní psycholožka

Pracuje na katedře psychologie FF UK v Praze, kde garantuje předměty Sociální psychologie, psychologie komunikace a Forenzní psychologie. Výzkumně se věnovala tématům detekce lži, výslechovým technikám ve vyšetřování trestných činů, komunikaci v rámci katastrof. Je soudní znalkyní. Má soukromou poradenskou a psychoterapeutickou praxi. Jako dobrovolník působí v Bílém kruhu bezpečí, kde pracuje s oběťmi trestných činů. Byla spolueditorkou knihy Kapitoly z forenzní psychologie, která vyšla v letošním roce v nakladatelství Karolinum.

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

Jako forenzní psycholožka spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné trestné činnosti. Externě přednáší forenzní psychologii na Právnické fakultě UK. Je akademickou pracovnicí Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, kde se zaměřuje na otázky radikalizace a extrémního násilí.

Ve svém volnu pracuje v Bílém kruhu bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů. Vydala několik knih, poslední se jmenuje Viktimologie pro forenzní praxi.

Absolvovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Připojení k semináři

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

Mikrovýrazy

PhDr. Jan Ženatý

Psycholog

•  Procesy aktivované při lhaní

  ◦  Emoční prožívání

  ◦  Kognitivní úsilí

  ◦  Volní kontrola

•  Facial action coding system – FACS

  ◦  emocionální stavy člověka se odrážejí v mimických projevech tváře

  ◦  přiřazení konkrétní emoce jednotlivým kombinacím aktivit mimických svalů

•  Mikrovýrazy

  ◦  bleskové neverbální signály

  ◦  základní hypotéza: lež je spojená se strachem

  ◦  7 základnch emocí: překvapení, strach, hněv, znechucení, pohrdání smutek, radost

  ◦  Vztah: mikrovýraz - výraz

•  Hodnocení mikrovýrazů

  ◦  Simulovaný

  ◦  Neutralizovaný

  ◦  Maskovaný

•  Mimika lhoucích osob

  ◦  Asymetričnost

  ◦  Trvání

  ◦  Načasování

•  Typické chyby posuzovatelů

  ◦  Problém nervozity lháře

  ◦  Přehlížení obratných lhářů - falešný úsměv

  ◦  Rozpoznávání falešných úsměvů

•  Využití v praxi

10:45 – 11:00

Přestávka na kávu

11:00 – 12:30

Využití psychologie lži při detekci lži

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Forenzní psycholožka

Katedra psychologie, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

•  Typy lží

•  Motivy lhaní

•  Jak se komplexní povaha lhaní projevuje v řeči, v chování i v prožívání

•  Emoční inteligence a detekce lži

•  Stereotypy a detekce lži

•  Kognitivní kontrola a kognitivní zkreslení

•  Emocionální kontrola chování a specifické emoce při lhaní

•  Problém kombinace pravdivé a nepravdivé výpovědi

•  Lhaní v důsledku sugestibility, falešných vzpomínek či poruch osobnosti

•  Problém falešné pozitivity a falešné negativity

•  Plauzibilita

•  Mýtus o nervozitě lháře

•  Reminescence

•  Wizardi - osoby s nadprůměrnou dovedností odhalit lži

•  Proč zůstávají lži neodhaleny

12:30 – 13:30

Přestávka na oběd

13:30 – 15:30

Reality monitoring  a další metody posuzování věrohodnosti výpovědi

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

•  Věrohodnost výpovědi x přesnost výpovědi x detekce lži

•  Obecná věrohodnost výpovědi x specifická věrohodnost

•  Základní předpoklady obecné věrohodnosti

•  Současné metody hodnocení věrohodnosti výpovědi

•  Možnosti a omezení metod hodnocení věrohodnosti výpovědi

Reality monitoring

•  Skutečné vzpomínky versus smyšlené vzpomínky

  ◦  percepční informace

  ◦  kontextuální informace

  ◦  emocionální informace

•  Kritéria věrohodnosti a kritérium lži

•  Zhodnocení spolehlivosti metody RM

Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky.

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page