top of page

st 20. 10.

|

Pentahotel Prague

Detekce lži

• Analýza chování osob, které klamou • Posuzování věrohodnosti výpovědi • Problematické oblasti detekce lži

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

20. 10. 2021 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Forenzní psycholožka

Pracuje na katedře psychologie FF UK v Praze, kde garantuje předměty Sociální psychologie, psychologie komunikace a Forenzní psychologie. Výzkumně se věnovala tématům detekce lži, výslechovým technikám ve vyšetřování trestných činů, komunikaci v rámci katastrof. Je soudní znalkyní. Má soukromou poradenskou a psychoterapeutickou praxi. Jako dobrovolník působí v Bílém kruhu bezpečí, kde pracuje s oběťmi trestných činů. Byla spolueditorkou knihy Kapitoly z forenzní psychologie, která vyšla v letošním roce v nakladatelství Karolinum.

mjr. Mgr. Klára Zbořilová, PhD.

Policejní psycholožka

krajské ředitelství policie České republiky, hl. města Prahy

Od roku 2000 slouží jako psycholog na krajském ředitelství policie České republiky, hl. města Prahy.  Ve své práci se zabývá podporou policejních činností, odhadem a řízením rizika, krizovým vyjednáváním, rozvojem psychosociálních kompetencí policistů, psychologickým poradenstvím a lektorskou činností v oblasti manažerských kompetencí.

Magisterské studium absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci a doktorské na Univerzitě Karlově v Praze.

Pracuje jako dobrovolník v pražské pobočce poradny pro oběti trestných činů Bílý kruh bezpečí.

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c. 

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

Jako forenzní psycholožka spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné trestné činnosti. Externě přednáší forenzní psychologii na Právnické fakultě UK. Je akademickou pracovnicí Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, kde se zaměřuje na otázky radikalizace a extrémního násilí. 

Ve svém volnu pracuje v Bílém kruhu bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů. Vydala několik knih, poslední se jmenuje Viktimologie pro forenzní praxi. 

Absolvovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15 

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45 

Posuzování věrohodnosti výpovědi

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Forenzní psycholožka

•  Věrohodnost výpovědi x přesnost výpovědi x detekce lži

•  Obecná věrohodnost výpovědi x speciální věrohodnost

•  Základní předpoklady obecné věrohodnosti

•  Současné metody hodnocení věrohodnosti výpovědi

•  Možnosti a omezení metod hodnocení věrohodnosti výpovědi

•  Statement Validity Assesment 

  ◦  Semi-strukturovaný investigativní rozhovor

  ◦  Obsahová analýza

  ◦  Obecné charakteristiky  

  ◦  Specifické obsahy   

  ◦  Obsahy vztahující se k motivaci  

  ◦  Deliktově specifické obsahy 

  ◦  Spolehlivost konkrétních kritérií

  ◦  Analýza validity (psychologické charakteristiky, charakteristiky výpovědi, motivace,     investigativní otázky)

•  Reality monitoring

  ◦  Rozdíly mezi vzpomínkami na reálné a nereálné události

  ◦  Srozumitelnost

  ◦  Vjemové informace

  ◦  Prostorové informace

  ◦  Časové informace

  ◦  Rekonstruktovatelnost příběhu

  ◦  Prožívání

  ◦  Realismus

  ◦  Kognitivní operace

•  Metoda MASAM

•  Praktické zkušenosti s probíranými metodami

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Analýza chování osob, které klamou

mjr. Mgr. Klára Zbořilová, PhD.

Policejní psycholožka

krajské ředitelství policie České republiky, hl. města Prahy

•  Strategie lhaní

  ◦  Mlžení / odpoutávání pozornosti 

  ◦  Vymýšlení a falšování faktů / příběhů 

  ◦  Přehánění / bagatelizování / zamlčování 

•  Analýza chování osob, které klamou

  ◦  Base line a strukturální zlom 

  ◦  Behaviorální kontrola 

  ◦  Emocionální kontrola chování a specifické emoce při lhaní 

  ◦  Asymetrie v mimice a mikrovýrazy 

  ◦  Gesta a posturika klamajících osob 

  ◦  Zvýšené kognitivní úsilí 

  ◦  Stereotypní / schématická sdělení 

  ◦  Verbální aspekty lhaní, analýza obsahu sdělení 

•  Prolhaný jazyk 

  ◦  Vynechávání inkriminovaných informací 

  ◦  Odvádění pozornosti 

  ◦  Negace a nadměrný důraz 

  ◦  Rytmus řeči

•  Komunikační postupy používané za účelem “prolomení” předpokládané lživé výpovědi

  ◦  Strategie vzbuzování protireakce

  ◦  Strategie znejišťování

  ◦  Strategie vyvolávání pocitů viny

  ◦  Strategie přelamování logiky účelové lži

  ◦  Strategie doplňovací

  ◦  Diskrepanční strategie

  ◦  Strategie zapletení se do vlastní lži

  ◦  Strategie odnímání důvěry

•  Zakázané praktiky

12:45 – 14:00 

Společný oběd

14:00 – 15:30 

Problematické oblasti detekce lži

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.              Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

•  Hlavní chyby

  ◦  Sympatickým jedincům máme tendenci věřit

  ◦  Podezíráme nevinné, věříme dobrým lhářům

  ◦  Oblečení jako indicie o charakteru a důvěryhodnosti osoby

  ◦  Nestrukturované, zmatené sdělení, časté opravování v líčení evokuje dojem lži

  ◦  Mýtus o nervozitě (oči, ruce, …)

  ◦  Othellova chyba

  ◦  Pštrosí efekt

  ◦  Princip „potrefené husy“

  ◦  Falešná doznání při využití Reidovi techniky

•  Typy osobností s problematickou věrohodností 

  ◦  Histriónská osobnost 

  ◦  Narcistní osobnost 

  ◦  Asociální osobnost

  ◦  Psychopatická osobnost

•  Techniky a postupy, které zlepšují výpověď 

  ◦  Reminiscence 

  ◦  Raport

  ◦  Zavřené oči 

  ◦  Timeline

  ◦  Protokol pro samostatné vyplnění

  ◦  Líčení události od konce

  ◦  Překvapivé otázky

  ◦  Otázka na protiklad 

  ◦  Evokovat reflexní chování 

  ◦  Odhalování diskrepancí v čase 

•  Metody detekce vs znesnadňování lži

15:30 – 16:00

Diskuze k tématu: Problematické oblasti detekce lži

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci) 

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. 

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o. 

Share This Event

bottom of page