top of page

čt 08. 10.

|

pentahotel Prague

Detekce lži

• Analýza chování osob, které klamou • Posuzování věrohodnosti výpovědi • Problematické oblasti detekce lži

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

08. 10. 2020 8:45 – 16:00

pentahotel Prague, Sokolovská 112, 186 00 Karlín, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 

Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD.

Kriminální psycholog, právník a bezpečnostní analytik

Více než 10 let spolupracoval s Policejním sborem Slovenské republiky jako odborný konzultant-psycholog při podpoře vedení výslechů obětí, svědků a pachatelů trestných činů. Je absolventem prestižního Fulbrightova stipendia. V rámci studia v USA se zabýval problematikou kognitivního interview jako metody oživování paměti svědků.

Ve své odborné činnosti se v současnosti vědecko-výzkumně zaměřuje na problematiku psychologického posuzovaní věrohodnosti, psychologické profilování pachatele, i na psychologicko-taktické aspekty vedení výslechů s osobami v různém procesním postavení. Kromě toho vede odborné kurzy na téma kriminální a investigativní psychologie, kterých se účastní studenti psychologie a práva, psychologové, znalci, advokáti a policisté.

Ondrej Kubík je autorem interdisciplinárně odborné monografie pod názvem "Investigatívna psychológia" (604 s.), která ve svém druhém doplněném a přepracovaném vydaní vyšla v Bratislavě, ve vydavatelství Wolters Kluwer v roce 2019.

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Forenzní psycholožka

Pracuje na katedře psychologie FF UK v Praze, kde garantuje předměty Sociální psychologie, psychologie komunikace a Forenzní psychologie. Výzkumně se věnovala tématům detekce lži, výslechovým technikám ve vyšetřování trestných činů, komunikaci v rámci katastrof. Je soudní znalkyní. Má soukromou poradenskou a psychoterapeutickou praxi. Jako dobrovolník působí v Bílém kruhu bezpečí, kde pracuje s oběťmi trestných činů. Byla spolueditorkou knihy Kapitoly z forenzní psychologie, která vyšla v letošním roce v nakladatelství Karolinum.

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c. 

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

Jako forenzní psycholožka spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné trestné činnosti. Externě přednáší forenzní psychologii na Právnické fakultě UK. Je akademickou pracovnicí Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, kde se zaměřuje na otázky radikalizace a extrémního násilí. 

Ve svém volnu pracuje v Bílém kruhu bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů. Vydala několik knih, poslední se jmenuje Viktimologie pro forenzní praxi. 

Absolvovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15 

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45 

Analýza chování osob, které klamou

Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD.                 

Kriminální psycholog, právník a bezpečnostní analytik

•  Strategie lhaní

  ◦  Mlžení / odpoutávání pozornosti 

  ◦  Vymýšlení a falšování faktů / příběhů 

  ◦  Přehánění / bagatelizování / zamlčování 

•  Analýza chování osob, které klamou

  ◦  Base line a strukturální zlom 

  ◦  Behaviorální kontrola 

  ◦  Emocionální kontrola chování a specifické emoce při lhaní 

  ◦  Asymetrie v mimice a mikrovýrazy 

  ◦  Gesta a posturika klamajících osob 

  ◦  Zvýšené kognitivní úsilí 

  ◦  Stereotypní / schématická sdělení 

  ◦  Verbální aspekty lhaní, analýza obsahu sdělení 

•  Prolhaný jazyk 

  ◦  Vynechávání inkriminovaných informací 

  ◦  Odvádění pozornosti 

  ◦  Negace a nadměrný důraz 

  ◦  Rytmus řeči

•  Komunikační postupy používané za účelem “prolomení” předpokládané lživé výpovědi

  ◦  Strategie vzbuzování protireakce

  ◦  Strategie znejišťování

  ◦  Strategie vyvolávání pocitů viny

  ◦  Strategie přelamování logiky účelové lži

  ◦  Strategie doplňovací

  ◦  Diskrepanční strategie

  ◦  Strategie zapletení se do vlastní lži

  ◦  Strategie odnímání důvěry

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Posuzování věrohodnosti výpovědi

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Forenzní psycholožka

•  Věrohodnost výpovědi x přesnost výpovědi x detekce lži

•  Obecná věrohodnost výpovědi x speciální věrohodnost

•  Základní předpoklady obecné věrohodnosti

•  Současné metody hodnocení věrohodnosti výpovědi

•  Možnosti a omezení metod hodnocení věrohodnosti výpovědi

•  Statement Validity Assesment 

  ◦  Semi-strukturovaný investigativní rozhovor

  ◦  Obsahová analýza

  ◦  Obecné charakteristiky  

  ◦  Specifické obsahy   

  ◦  Obsahy vztahující se k motivaci  

  ◦  Deliktově specifické obsahy 

  ◦  Spolehlivost konkrétních kritérií

  ◦  Analýza validity (psychologické charakteristiky, charakteristiky výpovědi, motivace,     investigativní otázky)

•  Reality monitoring

  ◦  Rozdíly mezi vzpomínkami na reálné a nereálné události

  ◦  Srozumitelnost

  ◦  Vjemové informace

  ◦  Prostorové informace

  ◦  Časové informace

  ◦  Rekonstruktovatelnost příběhu

  ◦  Prožívání

  ◦  Realismus

  ◦  Kognitivní operace

•  Metoda MASAM

•  Praktické zkušenosti s probíranými metodami

12:45 – 14:00 

Společný oběd

14:00 – 15:30 

Problematické oblasti detekce lži

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.              Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

•  Hlavní chyby

  ◦  Sympatickým jedincům máme tendenci věřit

  ◦  Podezíráme nevinné, věříme dobrým lhářům

  ◦  Oblečení jako indicie o charakteru a důvěryhodnosti osoby

  ◦  Nestrukturované, zmatené sdělení, časté opravování v líčení evokuje dojem lži

  ◦  Mýtus o nervozitě (oči, ruce, …)

  ◦  Othellova chyba

  ◦  Pštrosí efekt

  ◦  Princip „potrefené husy“

  ◦  Falešná doznání při využití Reidovi techniky

•  Typy osobností s problematickou věrohodností 

  ◦  Histriónská osobnost 

  ◦  Narcistní osobnost 

  ◦  Asociální osobnost

  ◦  Psychopatická osobnost

•  Techniky a postupy, které zlepšují výpověď 

  ◦  Reminiscence 

  ◦  Raport

  ◦  Zavřené oči 

  ◦  Timeline

  ◦  Protokol pro samostatné vyplnění

  ◦  Líčení události od konce

  ◦  Překvapivé otázky

  ◦  Otázka na protiklad 

  ◦  Evokovat reflexní chování 

  ◦  Odhalování diskrepancí v čase 

•  Metody detekce vs znesnadňování lži

15:35 - 16:00 

Diskuze k tématu: Problematické oblasti detekce lži

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.             Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci) 

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. 

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o. 

Share This Event

bottom of page