top of page

čt 19. 10.

|

Pentahotel Prague (konf. salonek P6)

Business Continuity Planning - krizové plánování - praktické zkušenosti

• Tvorba BCP plánu, praktický způsob provádění BIA a výběr strategií obnovy • Testování BCP na konkrétní krizové scénáře a zkušenosti z krizových událostí • Vedení krizového týmu a krizová komunikace

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

19. 10. 2023 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague (konf. salonek P6), Sokolovská 54/112, 186 00 Praha 8-Karlín, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Šimon Kubrt

Business Continuity Specialist

T-Mobile Czech Republic a.s.

Aktuálně zastává pozici BCM specialisty v T-Mobile Czech Republic a.s. Je zodpovědný za tvorbu BCP a jeho testování, rizikové analýzy, BIAa a implementaci BCM. Mimo BCM a krizového řízení se věnuje i projektům okolo tísňové komunikace a vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnostních témat. Další aktivitou spojenou s krizovým řízením a BCM je vedení přednášek na Policejní Akademii ČR o praktické stránce BCM.

Je absolventem Policejní Akademie České republiky v Praze na fakultě Bezpečnostního managementu. Během posledního roku na vysoké škole pracoval jako BCM manažer pro UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia a.s..  Mimo bezpečnostní oblast spolupracuje s neziskovou organizací Asociace genové terapie – ASGENT.

RNDr. Ladislav Csiba

Business Continuity Manager

GasNet, s.r.o.

Již více než 15 let pracuje jako Business Continuity and Crisis Manager se zkušenostmi v evropských a asijských regionech.

Zaměřuje se na praktický přístup k implementaci, údržbě a zlepšování Business Continuity Managementu v rámci společnosti.

Jeho klíčové kompetence pokrývají celý cyklus BCM:

počínaje aktualizací příslušných politik kontinuity podnikání, aby byly splněny potřeby společnosti,

provádění analýzy podnikatelských dopadů k pochopení potřeb společnosti a

následuje tvorba plánů kontinuity podnikání a jejich testování, abychom měli jistotu, že je společnost připravena čelit jakékoli krizi.

Součástí je i příprava Redbooku a úzká spolupráce s IT oddělením v oblasti Disaster recovery.

Jeho hlavním cílem je identifikovat a analyzovat rizika a poskytovat vhodná řešení.

Výsledkem jeho práce je podávání zpráv vrchnímu vedení o připravenosti na krizi a odolnosti organizace.

Ladislav je certifikovaný odborník v oblasti BCM v International Association of Risk and Compliance Professionals (IARCP) a v Business Continuity Institute (BCI), pravidelně přednáší na konferencích s tematikou BCM.

Lt. (Ret.) Bc. Zdeněk Drexler

Trenér krizové komunikace a vyjednávání

Večer 20.12.2011 jsem poprvé díky krizové komunikaci zachránil lidský život. Jmenuji se

Zdeněk Drexler a jsem trenér krizové komunikace a vyjednávání. Nebyl jsem jím vždy. 17 let

jsem působil ve službách státu. 10 let těžkooděnec v pořádkové jednotce, dále vyšetřovatel

na 1. oddělení obecné kriminality - linie násilí a poté 6 let jako předseda Unie bezpečnostních

složek. V rozmezí let 2016 - 2022 jsem měl možnost vyjednávat se dvěma premiéry ČR, třemi

ministry vnitra, ministryní financí a mnoha dalšími politiky, generály i novináři. Vyslýchal

jsem pachatele násilných trestných činů a čelil davovému násilí. Dovednosti, které jsem

schopen vás naučit jsou trpělivost, analytické myšlení a jak dosáhnout dohody aniž by vás

přečetl váš vyjednávací partner.

Kromě mnohaleté praxe jsem jeden z pouhých 12 lidí v ČR, kteří prošli privátním tréninkem

Garyho Noesnera (bývalý velitel jednotky krizového vyjednávání FBI), vystudoval jsem

Policejní akademii ČR, kde jsem studoval, mimo jiné, Základy teorie a praxe krizového řízení,

Soudní psychologii nebo ku příkladu Kriminalistickou taktiku a metodiku.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

Tvorba BCP plánu,  praktický způsob provádění BIA a výběr strategií obnovy

Mgr. Šimon Kubrt   Business Continuity Specialist

T-Mobile Czech Republic a.s.

 •  Proč jsme BCP zavedli, jaký je jeho cíl a přínosy

 •  Analýza dopadů  a zhodnocení hrozeb  (Business Impact Analysis)

        o  Co vše BIA zahrnuje a pojmy v cyklu BCM

        o  Jaké postupy se při tvorbě BIA v praxi osvědčily  a proč (využitelnost pre-BIA)

        o  Určení dopadu nedostupnosti  nebo výpadku

        o  Identifikace kritických procesů a stanovení maximální přípustné doby nedostupnosti

        o  Jaké další údaje lze získat v průběhu BIA

 •  Zajištění kontinuity od poskytovatelů služeb

 •  Tvorba BC plánů

        o  Konkrétní náplň BC plánu

        o  Zabezpečení nejkritičtějších funkcí a výběr strategií obnovy

        o  Využitelnost BC plánů

        o  Testování

        o  Aktualizace

 •  Způsob aktivace BCP v případě mimořádné události

 •  Využitelnost softwarových nástrojů pro BIA a BCP

 •  Co se nám již podařilo a na co se chceme soustředit do budoucna

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Testování BCP na konkrétní krizové scénáře a zkušenosti z krizových událostí

RNDr. Ladislav Csiba

Business Continuity Manager

GasNet, s.r.o.

 •  Navržení vhodného, řešitelného testovacího scénáře

 •  Příprava na testování

 •  Výběr vhodných účastníků

 •  Vedení testu

 •  Vyhodnocení výsledků testu

 •  Co uděláme příště jinak

 •  Zjištění a doporučení pro zlepšení BCP plánu

 •  Charakteristika krizových událostí

 •  Popis krizového řízení

 •  Svolání týmu krizového řízení

 •  Zvládání krizového stavu

 •  Podpůrné nástroje pro řešení krizového stavu

 •  Období obnovy

 •  Vyčíslení škod způsobených krizovými událostmi

 •  Návrh změn v krizovém plánu

 •  Zavedení nových opatření a strategií obnovy

 •  Jaké dovednosti a vlastnosti členů krizového týmu jsou důležité pro dobré zvládnutí krizových událostí

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

Vedení krizového týmu a krizová komunikace

Lt. (Ret.) Bc. Zdeněk Drexler

Trenér krizové komunikace a vyjednávání

•  Definice krizové komunikace

•  Specifika krizové situace 

•  Krizový tým a jeho role

•  Rozdělení rolí a zodpovědnosti

•  Koordinace a spolupráce mezi členy týmu

•  Psychologická připravenost

•  Zvládání emocí a stresu

•  Práce s emocemi a jak je ovládat

•  Krizová komunikace

•  Strategie, techniky a taktiky

•  Aktivní naslouchání

•  Význam a využití internetu

•  Sociální sítě a média

•  Praktické zkušenosti

15:30 - 16:00

Diskuze k tématu Vedení krizového týmu a krizová komunikace

Lt. (Ret.) Bc. Zdeněk Drexler

Trenér krizové komunikace a vyjednávání

Účastnický poplatek: 12.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky.

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page