top of page

čt 25. 11.

|

LIVE STREAM

AML v detailech

• AML principy v korespondenčním bankovnictví • Identifikace a ověření zdrojů bohatství a finanční transparentnost - poznatky z činnosti policejního orgánu • Know your Customer (Poznej svého klienta)

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

25. 11. 2021 8:45 – 15:30

LIVE STREAM , seminář bude probíhat online. Připojit se a pokládat dotazy přednášejícím můžete z pohodlí svého domova nebo kanceláře.

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Milan Zmítko

Chief Compliance Officer, Hypotéční banka, a.s. & ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Lead Compliance Advisor, Československá obchodní banka, a.s.

Absolvent Národohospodářské fakulty VŠE magisterského programu Ekonomická analýza s vedlejší specializaci Měnová politika a bankovnictví. Od roku 2017 člen ACAMS komunity a držitel certifikátu CAMS.

Od roku 2021 zastává pozici Chief Compliance Officer v Hypotéční bance a ČSOB Stavební spořitelně. Současně vede tým AML Compliance Advisory v ČSOB.

Své zkušenosti sbíral na různých pozicích v rámci Compliance útvaru se zaměřením na problematiku AML, Sankce a Embarga, Operačních rizik a Fraud prevenci. Podílel se na vyšetřovaní a hlášeni komplexních AML případů. Má zkušenosti s nastavením a kontrolou fungování AML programu v bance. Byl zodpovědný za implementaci regulatorních požadavku, skupinových pravidel a poradenství v rámci projektů v oblasti AML. Oblasti profesní specializace jsou KYC, AML transakční monitoring a AML problematika v korespondenčním bankovnictví.

kpt. Mgr. Michal Šmíd

metodik pro problematiku finančního šetření a legalizaci výnosů z trestné činnosti

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV Policie ČR

Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2006-2012) a Policejní akademii ČR v Praze (2009-2012). Po absolvování vysokoškolských studií nastoupil na odbor bezpečnostní politiky, Ministerstva vnitra ČR, na kterém zpracovával právní stanoviska v oblasti trestního a policejního práva. Specializoval se zejména na problematiku obchodování s lidmi a později na problematiku zajišťování majetku pro účely trestního řízení.

V současnosti je příslušníkem Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV Policie ČR, kde od roku 2017 zastává pozici metodika Policie ČR pro oblast provádění finančního šetření a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Za Českou republiku se v roce 2017 a 2018 spolupodílel na 5. kole mezinárodního hodnocení České republiky ze strany výbory Rady Evropy – Moneyval.

JUDr. Petr Barák

Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML

Air Bank, a.s.

Od 1.11.2011 zastává pozici Vedoucí oddělení pro řízení operačních rizik a AML u společnosti Air Bank, a.s.. Předtím byl odpovědný za oblast prevence interních podvodů, prevence legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti a boje s mezinárodním terorismem a dodržování pravidel kontroly mezinárodního obchodu ve společnostech GE Money Česká republika. Ve společnosti působil více než 15 let a za tuto dobu měl možnost se podílet na mnoha šetřeních různých typů externích i interních podvodů a vedl projekty, zaměřené na prevenci a detekci podezřelého chování klientů a zaměstnanců.

Od roku 2004 působí v pozici předsedy Komise pro bankovní a finanční bezpečnost České bankovní asociace kde se podílí na vytváření a aktualizaci bankovních standardů, zaměřených na oblast bankovní bezpečnosti a dále zastupuje Českou bankovní asociaci na jednáních Evropské bankovní federace vztahujících se k bezpečnostní problematice a problematice legalizace výnosůz trestné činnosti.

V minulosti absolvoval celou řadu různých typů bezpečnostních školení, seminářů a pracovních stáží a to jak v České republice, tak i v zahraničí (Spojené státy,Thajsko,Belgie,Rakousko). Petr je členem Asociace Anti-Money Laundering Specialistů (ACAMS).

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Připojení k semináři

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

AML principy v korespondenčním bankovnictví

Ing. Milan Zmítko

Chief Compliance Officer, Hypotéční banka, a.s. & ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Lead Compliance Advisor, Československá obchodní banka, a.s.

•  Klíčové pojmy v korespondenčním bankovnictví a jeho řídící principy

•  Typy korespondenčního bankovnictví

•  AML/CFT rizika vznikajících z poskytování služeb korespondenčního bankovnictví

  ◦  Kategorie rizik

  ◦  Hodnocení rizik respondenčních bank

•  Due Dilligence a opatření před navázáním korespondenčního vztahu s finanční institucí

  ◦  Geografické riziko

  ◦  Povaha podnikání

  ◦  Vlastnická a řídící struktura

  ◦  Regulace a dohled

  ◦  AML opatření prováděná FI včetně identifikace a kontroly zákazníků

  ◦  Využití Wolfsberg dotazníku v rámci Due Diligence

  ◦  Problematika Nested payments

•  Best practice v Due Dilligence

  ◦  Navázání obchodního vztahu

  ◦  Průběžné review obchodního vztahu

  ◦  Zásady komunikace s respondenční bankou

  ◦  Ukončení vztahu a jeho dopady

  ◦  Následky neadekvátního due diligence

  ◦  Využití podpůrných nástrojů Swift analytics, Bankers Almanach atd.

•  Monitoring transakcí v korespondenčním bankovnictví

  ◦  Nastavení efektivního monitorovacího systému

  ◦  Rozpoznání podezřelé transakce

  ◦  Reakce na podezřelou transakci

10:45 – 11:00

Přestávka na kávu

11:00 – 12:30

Identifikace a ověření zdrojů bohatství a finanční transparentnost - poznatky z činnosti policejního orgánu

kpt. Mgr. Michal Šmíd

metodik pro problematiku finančního šetření a legalizaci výnosů z trestné činnosti

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV Policie ČR

Finanční šetření prováděné Policií ČR -  vyhledávání výnosů z trestné činnosti

  ◦  postup policejního orgánu

  ◦  využívání veřejně dohledatelných informací - možná inspirace pro povinné osoby

•  Zastírání původu majetku

  ◦  Zneužívání obchodních společností

     ◾   české s.r.o.

     ◾   zahraniční obchodní společnosti (off-shore)

     ◾   svěřenské fondy

  ◦  Převody majetku na osoby blízké

  ◦  Zakládání podvodných bankovních účtů - fyzické osoby v postavení bílých koní

  ◦  Čestná prohlášení - rodinné úspory, půjčka

•  Praktické příklady, příklady podezřelého chování klienta

12:30 – 13:30

Přestávka na oběd

13:30 – 15:30

Know your Customer (Poznej svého klienta)

JUDr. Petr Barák

Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML

Air Bank, a.s.

•  Zákonné požadavky, jejich uplaňování, trendy

•  Zjednodušené KYC x rozšířené KYC

•  Nový klient x Stávající klient

•  Co ovlivňuje KYC proces

  ◦  Identifikace klienta

  ◦  Konečný úživatel výhod

  ◦  Politicky exponovaná osoba

  ◦  Typ produktu

  ◦  Krajina původu klienta

  ◦  Předmět podnikání klienta

 ◾  Podnikání, pro které jsou typické hotovostní transakce

 ◾  Obchodní aktivity s přesahem do zahraničí

 ◾  Předmět podnikání, který představuje vyšší riziko

  ◦  Fyzická x právnická osoba

  ◦  Právní forma a struktura právnické osoby

•  Jaké jsou vhodné KYC otázky?

  ◦  Jak daleko mohu zajít?

•  Implementace a řízení KYC procesu

  ◦  Hodnocení rizikovosti klienta a nastavení procesů

  ◦  Jak správně zhodnotit rizikovost klienta?

  ◦  Výběr parametrů

  ◦  Dostupnost informace o klientovi

  ◦  Zdroje informací

  ◦  Hodnocení rizik

  ◦  Uchovávání záznamů

  ◦  Školení

  ◦  Monitoring

  ◦  Reporting

•  KYC a nové technologie

•  KYC výzvy

  ◦  5. AML směrnice

  ◦  Rozdílné jurisdikce

  ◦  Uzavření smluvního vztahu bez fyzické přítomnosti klienta

  ◦  Limitované zdroje

  ◦  Tlak ze strany regulátora

  ◦  Různorodost zákonných požadavků

Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky.

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page