top of page

čt 23. 3.

|

Pentahotel Prague (salonek P6)

AML prakticky

● AML prevence a detekce v bankách ● Vyšetřování praní špinavých peněz v bance ● Transakční monitoring s využitím AI

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

23. 3. 2023 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague (salonek P6), Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

JUDr. Petr Barák

Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML

Air Bank, a.s.

Od 1.11.2011 zastává pozici Vedoucí oddělení pro řízení operačních rizik a AML u společnosti Air Bank, a.s.. Předtím byl odpovědný za oblast prevence interních podvodů, prevence legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti a boje s mezinárodním terorismem a dodržování pravidel kontroly mezinárodního obchodu ve společnostech GE Money Česká republika. Ve společnosti působil více než 15 let a za tuto dobu měl možnost se podílet na mnoha šetřeních různých typů externích i interních podvodů a vedl projekty, zaměřené na prevenci a detekci podezřelého chování klientů a zaměstnanců.

Od roku 2004 působí v pozici předsedy Komise pro bankovní a finanční bezpečnost České bankovní asociace kde se podílí na vytváření a aktualizaci bankovních standardů, zaměřených na oblast bankovní bezpečnosti a dále zastupuje Českou bankovní asociaci na jednáních Evropské bankovní federace vztahujících se k bezpečnostní problematice a problematice legalizace výnosůz trestné činnosti.

V minulosti absolvoval celou řadu různých typů bezpečnostních školení, seminářů a pracovních stáží a to jak v České republice, tak i v zahraničí (Spojené státy,Thajsko,Belgie,Rakousko). Petr je členem Asociace Anti-Money Laundering Specialistů (ACAMS).

Mgr. Marie Vichrová

Specialist Lead

Deloitte Advisory s.r.o

Marie působí od loňského roku na pozici Specialist Lead ve společnosti Deloitte Advisory s.r.o, v oddělení Risk Advisory (tým Financial Crime). Předtím působila v České spořitelně a.s. a Raiffeisenbank a.s., zejména na pozicích AML Officer a Senior Compliance officer. V rámci své činnosti se podílela na klíčových projektech v oblasti KYC či implementace požadavků FATCA a CRS do procesů banky, a to jak v části identifikace klienta a jeho daňových povinností, tak i v oblasti následného reportingu orgánům státní správy.

V rámci své aktuální pracovní činnosti se podílí na vyhodnocování compliance procesů v oblasti AML i FATCA, návrhu procesu na zlepšení zjištěných nedostatků, funkční a technické specifikaci, či školení zaměstnanců. V konkrétní oblasti AML transakčního monitoringu pak jak na vlastní investigaci, tak i návrhu na úpravy v jednotlivých scénářích i pracovních postupech k dosažení optimálního a efektivního šetření a vyhodnocování generovaných alertů.

Mgr. Dušan Halabica

Ředitel útvaru Centrální zpravodajská jednotka

Československá obchodní banka, a. s.

Dušan Halabica získával své zkušenosti ve společnosti Deloitte, kde se věnoval řízení rizik jak v rámci

poradenských činností, tak v rámci auditních zakázek u různých klientů v rámci České republiky i

zahraničí a participoval na dlouhodobých projektech společnosti v Londýně a New Yorku v oblasti

prevence legalizace výnosů z trestní činnosti. Následně přešel do řízení rizik ČSOB, kde se více jak 7

let věnoval oblasti řízení nefinančních a zejména informačních rizik. Od roku 2019 vedl nejdřív tým a

následně celý útvar Centrální zpravodajská jednotka ČSOB, který zastřešuje agendu KYC / KYT /

digitálních a karetních podvodů.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

AML prevence a detekce v bankách

JUDr. Petr Barák

Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML

Air Bank, a.s.

● AML program v bance v detailech

● Nejdůležitější kontrolní a řídící procesy

    ○ Hodnocení rizikovosti klienta

    ○ Identifikace klienta

       □ Zesílená identifikace a kontrola

       □ Přebírání identifikace a nové způsoby distanční identifikace

    ○ Riziková klasifikace klienta

    ○ Kontrola klienta

    ○ Identifikace skutečného majitele – jak postupovat

    ○ Systém vnitřních zásad a školení zaměstnanců

● Postupy pro detekci podezřelých obchodů a jejich hlášení

    ○ Oznámení podezřelého obchodu

    ○ Odklad splnění příkazu klienta v praxi

● Jak lépe zabezpečit nové produkty a služby proti praní špinavých peněz

● Audit AML systému – zkušenosti z auditů a zavádění doporučení

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Vyšetřování praní špinavých peněz v bance

Mgr. Marie Vichrová

Specialist Lead

Deloitte Advisory s.r.o

● Vyhodnocení podezřelé transakce

    ○ praní peněz prostřednictvím off-shore korporací

    ○ zneužití identity

    ○ opakované transfery mezi bankovními účty

    ○ nadlimitní hotovostní transakce

    ○ CEO/CFO fraudy

    ○ karuselové obchody

    ○ digitální měny

● Provedení hloubkové kontroly klienta

    ○ za jakým účelem je obchod prováděn

    ○ z jakých zdrojů pocházejí peněžní prostředky klienta

    ○ posouzení, zda prováděné obchody odpovídají profilu klienta

● Neuskutečnění obchodu /odklad splnění příkazu klienta

● Zajištění důkazů a uchovávání stop po přesunech finančních prostředků

● Speciální vyšetřovací techniky a taktiky

● Zamezení pokračování praní špinavých peněz

● Spolupráce s FAÚ

● Vyšetřený případ praní špinavých peněz

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

Transakční monitoring s využitím umělé inteligence (AI)

Mgr. Dušan Halabica

Ředitel útvaru Centrální zpravodajská jednotka

Československá obchodní banka, a. s.

● Konvenční transakční monitoring a jeho limitace (a přednosti)

● Proč přináší využití AI v transakčním monitoringu jasnou přidanou hodnotu

    ○ Definice cílů a očekávaní

● Zvolení vhodného modelu pro transakční monitoring

    ○ Kvalita dat

    ○ Dostupnost dat

    ○ Trénování a retrénovanání modelu

    ○ Interpretace výsledků

● Efektivita transakčního monitoringu založeného na AI

 ○ Validace modelu(ů)

    ○ Měření efektivity (effectiveness / efficiency)

    ○ Možnosti extrapolace závěrů na celé portfolio

    ○ Průběžné hodnocení efektivity

    ○ Schopnost detekce nových forem podezřelého chování a feedback loop

    ○ Porovnání s výstupy konvenčního transakčního monitoringu

● Implementace modelu do praxe

    ○ „Cherry picking“ vs. „Big bang“

    ○ Může AI nahradit konvenční transakční monitoring 1:1?

15:35 – 16:00

Diskuze k tématu: Transakční monitoring s využitím umělé inteligence (AI)

Mgr. Dušan Halabica

Ředitel útvaru Centrální zpravodajská jednotka

Československá obchodní banka, a. s.

Účastnický poplatek: 12.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky.

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page