top of page

st 23. 11.

|

Pentahotel Prague

AML prakticky

● AML prevence a detekce v bankách ● Transakční monitoring s využitím AI ● Vyšetřování praní špinavých peněz v bance

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

23. 11. 2022 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

JUDr. Petr Barák

Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML

Air Bank, a.s.

Od 1.11.2011 zastává pozici Vedoucí oddělení pro řízení operačních rizik a AML u společnosti Air Bank, a.s.. Předtím byl odpovědný za oblast prevence interních podvodů, prevence legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti a boje s mezinárodním terorismem a dodržování pravidel kontroly mezinárodního obchodu ve společnostech GE Money Česká republika. Ve společnosti působil více než 15 let a za tuto dobu měl možnost se podílet na mnoha šetřeních různých typů externích i interních podvodů a vedl projekty, zaměřené na prevenci a detekci podezřelého chování klientů a zaměstnanců.

Od roku 2004 působí v pozici předsedy Komise pro bankovní a finanční bezpečnost České bankovní asociace kde se podílí na vytváření a aktualizaci bankovních standardů, zaměřených na oblast bankovní bezpečnosti a dále zastupuje Českou bankovní asociaci na jednáních Evropské bankovní federace vztahujících se k bezpečnostní problematice a problematice legalizace výnosůz trestné činnosti.

V minulosti absolvoval celou řadu různých typů bezpečnostních školení, seminářů a pracovních stáží a to jak v České republice, tak i v zahraničí (Spojené státy,Thajsko,Belgie,Rakousko). Petr je členem Asociace Anti-Money Laundering Specialistů (ACAMS).

Mgr. Dušan Halabica

Ředitel útvaru Centrální zpravodajská jednotka

Československá obchodní banka, a. s.

Dušan Halabica získával své zkušenosti ve společnosti Deloitte, kde se věnoval řízení rizik jak v rámci

poradenských činností, tak v rámci auditních zakázek u různých klientů v rámci České republiky i

zahraničí a participoval na dlouhodobých projektech společnosti v Londýně a New Yorku v oblasti

prevence legalizace výnosů z trestní činnosti. Následně přešel do řízení rizik ČSOB, kde se více jak 7

let věnoval oblasti řízení nefinančních a zejména informačních rizik. Od roku 2019 vedl nejdřív tým a

následně celý útvar Centrální zpravodajská jednotka ČSOB, který zastřešuje agendu KYC / KYT /

digitálních a karetních podvodů.

Mgr. Marie Vichrová

Specialist Lead

Deloitte Advisory s.r.o

Marie působí od loňského roku na pozici Specialist Lead ve společnosti Deloitte Advisory

s.r.o, v oddělení Risk Advisory (tým Financial Crime). Předtím působila v České spořitelně a.s.

a Raiffeisenbank a.s., zejména na pozicích AML Officer a Senior Compliance officer. V rámci

své činnosti se podílela na klíčových projektech v oblasti KYC či implementace požadavků

FATCA a CRS do procesů banky, a to jak v části identifikace klienta a jeho daňových

povinností, tak i v oblasti následného reportingu orgánům státní správy.

V rámci své aktuální pracovní činnosti se podílí na vyhodnocování compliance procesů

v oblasti AML i FATCA, návrhu procesu na zlepšení zjištěných nedostatků, funkční a technické

specifikaci, či školení zaměstnanců. V konkrétní oblasti AML transakčního monitoringu pak

jak na vlastní investigaci, tak i návrhu na úpravy v jednotlivých scénářích i pracovních

postupech k dosažení optimálního a efektivního šetření a vyhodnocování generovaných

alertů.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

AML prevence a detekce v bankách

JUDr. Petr Barák

Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML

Air Bank, a.s.

● AML program v bance v detailech

● Nejdůležitější kontrolní a řídící procesy

    ○ Hodnocení rizikovosti klienta

    ○ Identifikace klienta

       □ Zesílená identifikace a kontrola

       □ Přebírání identifikace a nové způsoby distanční identifikace

    ○ Riziková klasifikace klienta

    ○ Kontrola klienta

    ○ Identifikace skutečného majitele – jak postupovat

    ○ Systém vnitřních zásad a školení zaměstnanců

● Postupy pro detekci podezřelých obchodů a jejich hlášení

    ○ Oznámení podezřelého obchodu

    ○ Odklad splnění příkazu klienta v praxi

● Jak lépe zabezpečit nové produkty a služby proti praní špinavých peněz

● Audit AML systému – zkušenosti z auditů a zavádění doporučení

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Transakční monitoring s využitím umělé inteligence (AI)

Mgr. Dušan Halabica

Ředitel útvaru Centrální zpravodajská jednotka

Československá obchodní banka, a. s.

● Konvenční transakční monitoring a jeho limitace (a přednosti)

● Proč přináší využití AI v transakčním monitoringu jasnou přidanou hodnotu

    ○ Definice cílů a očekávaní

● Zvolení vhodného modelu pro transakční monitoring

 ○ Kvalita dat

    ○ Dostupnost dat

    ○ Trénování a retrénovanání modelu

    ○ Interpretace výsledků

● Efektivita transakčního monitoringu založeného na AI

 ○ Validace modelu(ů)

    ○ Měření efektivity (effectiveness / efficiency)

    ○ Možnosti extrapolace závěrů na celé portfolio

    ○ Průběžné hodnocení efektivity

    ○ Schopnost detekce nových forem podezřelého chování a feedback loop

    ○ Porovnání s výstupy konvenčního transakčního monitoringu

● Implementace modelu do praxe

 ○ „Cherry picking“ vs. „Big bang“

    ○ Může AI nahradit konvenční transakční monitoring 1:1?

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

Vyšetřování praní špinavých peněz v bance

Mgr. Marie Vichrová

Specialist Lead

Deloitte Advisory s.r.o

● Vyhodnocení podezřelé transakce

    ○ praní peněz prostřednictvím off-shore korporací

    ○ zneužití identity

    ○ opakované transfery mezi bankovními účty

    ○ nadlimitní hotovostní transakce

    ○ CEO/CFO fraudy

    ○ karuselové obchody

    ○ digitální měny

● Provedení hloubkové kontroly klienta

    ○ za jakým účelem je obchod prováděn

    ○ z jakých zdrojů pocházejí peněžní prostředky klienta

    ○ posouzení, zda prováděné obchody odpovídají profilu klienta

● Neuskutečnění obchodu /odklad splnění příkazu klienta

● Zajištění důkazů a uchovávání stop po přesunech finančních prostředků

● Speciální vyšetřovací techniky a taktiky

● Zamezení pokračování praní špinavých peněz

● Spolupráce s FAÚ

● Vyšetřený případ praní špinavých peněz

15:35 – 16:00

Diskuze k tématu: Vyšetřování praní špinavých peněz v bance

Mgr. Marie Vichrová

Specialist Lead

Deloitte Advisory s.r.o

Účastnický poplatek: 11.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky.

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page