top of page

čt 20. 4.

|

Pentahotel Prague (salonek P6)

AML fokus

• Využití umělé inteligence (AI) v AML transakčním monitoringu • Praktické otázky evidence skutečných majitelů • Správní dozor nad plněním povinností AML zákona a změny v oblasti správního trestání od 1. 1. 2021

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

20. 4. 2023 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague (salonek P6), Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Teo Filip

Manažer týmu Prevence a detekce

Česká spořitelna

Teo Filip se dlouhodobě věnuje oblasti operačních rizik a finanční kriminality. Působí zejména v datové oblasti, píše databázové skripty na detekci podvodů a přibližuje bankovní data ostatním kolegům v pochopitelné formě. Úzce spolupracuje s týmem AML. Vytvořil několik datových nástrojů na detekci transakčních a úvěrových podvodů. Podílel se na tvorbě pokročilého modelu AML transakčního monitoringu. V České spořitelně vede tým Prevence a detekce finanční kriminality, který zároveň poskytuje datovou podporu pro AML a Compliance.

Vystudoval obor Bankovnictví a pojišťovnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Mgr. Adam Hexner

Vrchní ministerský rada

oddělení civilního práva hmotného legislativního odboru

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Adam Hexner je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2009–2015). Od roku 2015 působí v oddělení civilního práva legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR. Zabývá se různými oblastmi soukromého práva hmotného. Specializuje se dále pak na problematiku veřejných rejstříků, evidenci svěřenských fondů a evidenci skutečných majitelů.

Mgr. Filip Hofman

Vrchní rada, specialista v oblasti AML a mezinárodních sankcí

Finanční analytický úřad

Mgr. Filip Hofman působí od roku 2019 na Právním odboru Finančního analytického úřadu, kde se nejprve v kontrolním oddělení zaměřoval na výkon správního dozoru primárně v oblasti AML/CFT, včetně správního trestání. V současnosti se ve své praxi zaměřuje na problematiku mezinárodních a národních sankcí.

Předtím pracoval jako bezpečnostní analytik Národního bezpečnostního úřadu, kde zaujímal stanoviska k nejrůznějším materiálům z bezpečnostního a ekonomického hlediska a prováděl analytickou a metodickou činnost v oblasti ochrany utajovaných informací, včetně vedení bezpečnostních řízení, v rámci kterých vyhodnocoval splnění podmínek pro vydání osvědčení pro příslušná stupně utajení.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

Využití umělé inteligence (AI) v AML transakčním monitoringu

Ing. Teo Filip      Manažer týmu Prevence a detekce      Česká spořitelna, a.s.

Nástroje transakčního monitoringu, jejich výhody a nevýhody

    o Jednoduchá pravidla

    o Pokročilá pravidla a scénáře

    o Profily a jejich tvorba

    o Pokročilé modely

Tvorba pokročilého modelu (AI)

    o Lidé, prostředí a nástroje

    o Cíl modelu

    o Dohled

    o Příprava dat

    o Volba modelu

    o Trénování

    o Testování

    o Výsledky modelu

    o Zobrazení výsledků (alertů)

Specifika prediktivních modelů

    o Důvěryhodnost modelu

    o Srozumitelnost výsledků

    o Adaptace modelu na změny

    o Použití externích vstupů

    o Schopnost detekovat anomálie

    o Etický rozměr

    o Použití v on-line monitoringu

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Praktické otázky evidence skutečných majitelů se zaměřením na novelu zákona o ESM

Mgr. Adam Hexner

Vrchní ministerský rada

oddělení civilního práva hmotného legislativního odboru

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Legislativní vývoj a výhled (AML nařízení)

Otázka veřejnosti údajů v evidenci ve světle rozsudku SDEU

Vymezení skutečného majitele

    o Materiální, formální a náhradní definice

    o Vlastnictví nebo kontrola

    o Výjimky z evidenční povinnosti

Zápis do evidence a změny a automatické průpisy 

  o Evidenční povinnost

  o Zapisované skutečnosti

  o Návrhové formuláře

  o Dokládání údajů k zápisu

  o Mechanismy automatického průpisu

Řešení nesrovnalostí

    o Oznamovací povinnost

    o Řízení o nesrovnalostech

Sankce za porušení evidenční povinnosti

Přístup do evidence

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

Správní dozor nad plněním povinností AML zákona a změny v oblasti správního trestání od 1. 1. 2021

Mgr. Filip Hofman           Vrchní rada, specialista v oblasti AML a mezinárodních sankcí           Finanční analytický úřad

● Výkon správního dozoru - primární dozorčí úřad (FAÚ) a sektorové dozorčí úřady (ČNB, celní úřady, ČOI, profesní    komory)

● Subsidiární pravomoc FAÚ v případě nečinnosti komory

● Průběh kontrol (zahájení, vzorek klientů, rizikově orientovaný přístup, kontrolní protokol, námitky, ukončení)

● Zahájení a průběh řízení o přestupku (příkaz, odpor, rozhodnutí, odvolání)

● Skutkové podstaty přestupků podle AML zákona [základní a kvalifikované (tj. přestupky spáchané závažně,   opakovaně nebo soustavně)]

● Zvýšení sankcí, které je možné udělit pachateli přestupku podle části 6. AML zákona a rozšíření druhů ukládaných trestů

● Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské činnosti nebo k uložení sankce

15:35 – 16:00

Diskuze k tématu: Správní dozor nad plněním povinností AML zákona

Mgr. Filip Hofman          Vrchní rada, specialista v oblasti AML a mezinárodních sankcí           Finanční analytický úřad

Účastnický poplatek: 12.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky.

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page