top of page

čt 03. 11.

|

Pentahotel Prague

AML fokus

• Správní dozor nad plněním povinností AML zákona a změny v oblasti správního trestání od 1. 1. 2021 • Praktické otázky evidence skutečných majitelů se zaměřením na novelu zákona o ESM • Využití umělé inteligence (AI) v AML transakčním monitoringu

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

03. 11. 2022 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Filip Hofman

Kontrolor a specialista řízení rizik v oblasti AML

Finanční analytický úřad

Mgr. Filip Hofman působí od listopadu 2019 na Finančním analytickém úřadě na pozici kontrolora a specialisty řízení rizik v oblasti AML a má mimo jiné na starosti i vedení správních řízení.

Do října roku 2019 pracoval jako bezpečnostní analytik Národního bezpečnostního úřadu a Národní úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde analyzoval a zaujímal stanoviska k různým materiálům z bezpečnostního a ekonomického hlediska a prováděl metodickou činnost v oblasti ochrany utajovaných informací.

Mgr. Adam Hexner

Vrchní ministerský rada

oddělení civilního práva hmotného legislativního odboru

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Adam Hexner je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2009–2015). Od roku 2015 působí v oddělení civilního práva legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR. Zabývá se různými oblastmi soukromého práva hmotného. Specializuje se dále pak na problematiku veřejných rejstříků, evidenci svěřenských fondů a evidenci skutečných majitelů.

Ing. Teo Filip

Manažer týmu Prevence a detekce

Česká spořitelna

Teo Filip se dlouhodobě věnuje oblasti operačních rizik a finanční kriminality. Působí zejména v datové oblasti, píše databázové skripty na detekci podvodů a přibližuje bankovní data ostatním kolegům v pochopitelné formě. Úzce spolupracuje s týmem AML. Vytvořil několik datových nástrojů na detekci transakčních a úvěrových podvodů. Podílel se na tvorbě pokročilého modelu AML transakčního monitoringu. V České spořitelně vede tým Prevence a detekce finanční kriminality, který zároveň poskytuje datovou podporu pro AML a Compliance.

Vystudoval obor Bankovnictví a pojišťovnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

Správní dozor nad plněním povinností AML zákona a změny v oblasti správního trestání od 1. 1. 2021

Mgr. Filip Hofman           Kontrolor a specialista řízení rizik v oblasti AML            Finanční analytický úřad

● Výkon správního dozoru - primární dozorčí úřad (FAÚ) a sektorové dozorčí úřady (ČNB, celní úřady, ČOI, profesní    komory)

● Subsidiární pravomoc FAÚ v případě nečinnosti komory

● Průběh kontrol (zahájení, vzorek klientů, rizikově orientovaný přístup, kontrolní protokol, námitky, ukončení)

● Zahájení a průběh řízení o přestupku (příkaz, odpor, rozhodnutí, odvolání)

● Skutkové podstaty přestupků podle AML zákona [základní a kvalifikované (tj. přestupky spáchané závažně,   opakovaně nebo soustavně)]

● Zvýšení sankcí, které je možné udělit pachateli přestupku podle části 6. AML zákona a rozšíření druhů ukládaných trestů

● Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské činnosti nebo k uložení sankce

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Praktické otázky evidence skutečných majitelů se zaměřením na novelu zákona o ESM

Mgr. Adam Hexner

Vrchní ministerský rada

oddělení civilního práva hmotného legislativního odboru

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vymezení skutečného majitele a změny dle novely

    o Důvody a východiska novely

    o Materiální, formální a náhradní definice

    o Vlastnictví nebo kontrola

    o Zrušení pojmů koncový příjemce a osoba s koncovým vlivem

    o Praktické důsledky novely

● Evidenční povinnost a zrušení některých výjimek z evidenční povinnosti dle novely

    o Omezení výjimek

    o Nový materiální test absence skutečného majitele

    o Rozhodování soudu o absenci skutečného majitele (nový § 33a)

Zápis do evidence a změny v automatických průpisech dle novely

    o Rozšíření automatického průpisu na další subjekty

    o Změny v propočtech

    o Průpis náhradních skutečných majitelů

Přechodná ustanovení k novele

    o Přeznačení zapsaných údajů

    o Zajištění automatických průpisů

Zapisované skutečnosti

    o Změny v návrhových formulářích

Řešení nesrovnalostí

    o Oznamovací povinnost

    o Řízení o nesrovnalostech

Sankce za porušení evidenční povinnosti

Přístup do evidence

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

Využití umělé inteligence (AI) v AML transakčním monitoringu

Ing. Teo Filip      Manažer týmu Prevence a detekce      Česká spořitelna, a.s.

Nástroje transakčního monitoringu, jejich výhody a nevýhody

Jednoduchá pravidla

    o Pokročilá pravidla a scénáře

    o Profily a jejich tvorba

    o Pokročilé modely

Tvorba pokročilého modelu (AI)

    o Lidé, prostředí a nástroje

    o Cíl modelu

    o Dohled

    o Příprava dat

    o Volba modelu

    o Trénování

    o Testování

    o Výsledky modelu

    o Zobrazení výsledků (alertů)

Specifika prediktivních modelů

    o Důvěryhodnost modelu

    o Srozumitelnost výsledků

    o Adaptace modelu na změny

    o Použití externích vstupů

    o Schopnost detekovat anomálie

    o Etický rozměr

    o Použití v on-line monitoringu

15:35 – 16:00

Diskuze k tématu: Využití umělé inteligence (AI) v AML transakčním monitoringu

Ing. Teo Filip      Manažer týmu Prevence a detekce      Česká spořitelna

Účastnický poplatek: 11.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky.

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page