top of page

st 09. 9.

|

pentahotel Prague

AML Best Practice

• Prevence a detekce praní špinavých peněz v bankách • Transakční monitoring • Vyšetřování praní špinavých peněz v bance

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

09. 9. 2020 8:45 – 16:00

pentahotel Prague, Sokolovská 112, 186 00 Karlín, Česko

O události

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 

Mgr. Irena Pašková 

Metodik týmu AML a mezinárodní sankce 

Česká Spořitelna, a.s.

Irena Pašková je absolventem Policejní akademie v Praze (bakalářský program - Bezpečnostně právní studia

a magisterský program - Policejní management a kriminalistika).

Od roku 1997 - 2017 pracovala v ozbrojených bezpečnostních sborech ČR. 

1997-2006 Policie české republiky - Okresní ředitelství Praha západ, Národní ústředna interpolu Praha - pátrání po motorových vozidlech

2006-2017 Zpravodajská služba (ochrana utajovaných informací, organizovaný zločin).

2018 - květen 2019 Finanční analytický úřad (vedení kontrol a správních řízení povinných osob)

červen 2019 - doposud Česká spořitelna a.s., metodik týmu AML a mezinárodní sankce 

Ing. Milan Zmítko          

Lead Compliance Advisor            

Československá obchodní banka, a.s.

Absolvent Národohospodářské fakulty VŠE magisterského programu Ekonomická analýza s vedlejší specializaci Měnová politika a bankovnictví. Od roku 2017 jsem členem ACAMS komunity a držitelem certifikátu CAMS.

Od roku 2013 do současnosti pracuji v ČSOB na různých pozicích v rámci Compliance útvaru se zaměřením na problematiku AML, Operačních rizik a Fraud prevenci. V pozici AML investigátora jsem byl zodpovědný za vyšetřovaní a hlášeni podezřelých obchodů na FAU a nastavení samotného AML transakčního monitoringu v ČSOB bance. Následně v pozici Compliance Advisora jsem byl zodpovědný za implementaci regulatorních požadavku a skupinových pravidel, poradenství v rámci projektů a v neposlední řadě za provádění kontrolní činnosti. Oblasti specializace jsou KYC, AML transakční monitoring a AML problematika v korespondenčním bankovnictví. Od roku 2019 jsem zodpovědný za vedení týmu AML Compliance Advisory v ČSOB.

JUDr. Petr Barák

Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML

Air Bank, a.s.

Od 1.11.2011 zastává pozici Vedoucí oddělení pro řízení operačních rizik a AML u společnosti Air Bank, a.s.. Předtím byl odpovědný za oblast prevence interních podvodů, prevence legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti a boje s mezinárodním terorismem a dodržování pravidel kontroly mezinárodního obchodu ve společnostech GE Money Česká republika. Ve společnosti působil více než 15 let a za tuto dobu měl možnost se podílet na mnoha šetřeních různých typů externích i interních podvodů a vedl projekty, zaměřené na prevenci a detekci podezřelého chování klientů a zaměstnanců.

Od roku 2004 působí v pozici předsedy Komise pro bankovní a finanční bezpečnost České bankovní asociace kde se podílí na vytváření a aktualizaci bankovních standardů, zaměřených na oblast bankovní bezpečnosti a dále zastupuje Českou bankovní asociaci na jednáních Evropské bankovní federace vztahujících se k bezpečnostní problematice a problematice legalizace výnosůz trestné činnosti.

V minulosti absolvoval celou řadu různých typů bezpečnostních školení, seminářů a pracovních stáží a to jak v České republice, tak i v zahraničí (Spojené státy,Thajsko,Belgie,Rakousko). Petr je členem Asociace Anti-Money Laundering Specialistů (ACAMS).

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

 

9:00 – 9:15 

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

 

9:15 – 10:45 

Prevence a detekce praní špinavých peněz v bankách

Mgr. Irena Pašková            Metodik týmu AML a mezinárodní sankce          Česká Spořitelna, a.s.

•  AML program v bance v detailech

•  Nejdůležitější kontrolní a řídící procesy

  ◦  Hodnocení rizik

  ◦  Identifikace klienta 

  ◦  Riziková klasifikace klienta

  ◦  Kontrola klienta       

  ◦  Identifikace skutečného majitele – jak postupovat 

  ◦  Systém vnitřních zásad a školení zaměstnanců

•  Postupy pro detekci podezřelých obchodů a jejich hlášení

  ◦  Oznámení podezřelého obchodu 

  ◦  Odklad splnění příkazu klienta v praxi

•  Nejlepší praktiky pro monitoring a reporting

•  Jak lépe zabezpečit nové produkty a služby proti praní špinavých peněz 

•  Audit AML systému – zkušenosti z auditů a zavádění doporučení

10:45 – 11:15  

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45 

Transakční monitoring

Ing. Milan Zmítko           Lead Compliance Advisor             Československá obchodní banka, a.s.

•  Rizikově založený přístup 

  ◦  Hodnocení AML rizik a transakční monitoring 

  ◦  Klasifikace rizik a rizikové kategorie

  ◦  Monitoring dle rizikového profilu

•  Požadavky na transakční monitoring 

  ◦  Automatická identifikace podezřelého chování v reálném čase nebo retrospektivně

  ◦  Monitorovací scénaře vycházející z business modelu a rizikového profilu

  ◦  Příklady monitorovacích scénářů – RET, SME/CORP, Banky – vostro účty, speciální scénáře     zaměřené na rizikové produkty 

  ◦  Snadné úpravy stávajících scénářů a konfigurace nových scénářů

  ◦  Sankční screening, screening blacklistů

•  Konfigurace monitorovacích scénářů 

  ◦  Definice normálního x podezřelého chování 

  ◦  Příklady efektivních a neefektivních scénářů

  ◦  Minimalizace false positive a zbytečných alertů

  ◦  Umělá inteligence v transakčním monitoringu – Data driven monitoring 

•  Řízení alertů a rozhodování 

  ◦  Analýza transakcí a identifikace podezřelého chování

  ◦  Vyšetřování

  ◦  Klasifikace, eskalace, oznámení 

  ◦  Zastavení vysoce rizikových transakcí

•  Testování a vyladění výkonu

12:45 – 14:00 

Společný oběd.

14:00 – 15:30 

Vyšetřování praní špinavých peněz v bance

JUDr. Petr Barák             Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML                 Air Bank, a.s. 

•  Vyhodnocení podezřelé transakce  

  ◦  praní peněz prostřednictvím off-shore korporací 

  ◦  zneužití identity 

  ◦  opakované transfery mezi bankovními účty

  ◦  nadlimitní hotovostní transakce 

  ◦  CEO/CFO fraudy

  ◦  karuselové obchody

  ◦  digitální měny

•  Provedení hloubkové kontroly klienta 

  ◦  za jakým účelem je obchod prováděn

  ◦  z jakých zdrojů pocházejí peněžní prostředky klienta 

  ◦  posouzení, zda prováděné obchody odpovídají profilu klienta

•  Neuskutečnění obchodu /odklad splnění příkazu klienta 

•  Zajištění důkazů a uchovávání stop po přesunech finančních prostředků

•  Speciální vyšetřovací techniky a taktiky

•  Zamezení pokračování praní špinavých peněz

•  Spolupráce s FAÚ

•  Příklady AML rizik v bankovní praxi 

15:35 - 16:00 

Diskuze k tématu: Vyšetřování praní špinavých peněz v bance

JUDr. Petr Barák             Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML                 Air Bank, a.s.

Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH

 

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci) 

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

 

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. 

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o. 

Share This Event

bottom of page