top of page

út 06. 6.

|

Pentahotel Prague (salonek P6)

AML speciál

MEZINÁRODNÍ SANKCE PREVENCE FINANCOVÁNÍ PROLIFERACE SVĚŘENSKÉ FONDY

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

06. 6. 2023 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague (salonek P6), Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Filip Hofman

Vrchní rada, specialista v oblasti AML a mezinárodních sankcí

Finanční analytický úřad

Mgr. Filip Hofman působí od listopadu 2019 na Finančním analytickém úřadě na pozici kontrolora a specialisty řízení rizik v oblasti AML a má mimo jiné na starosti i vedení správních řízení.

Do října roku 2019 pracoval jako bezpečnostní analytik Národního bezpečnostního úřadu a Národní úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde analyzoval a zaujímal stanoviska k různým materiálům z bezpečnostního a ekonomického hlediska a prováděl metodickou činnost v oblasti ochrany utajovaných informací.

Ing. Mgr. Magdaléna Plevová

Vedoucí oddělení Mezinárodní a právní

Finanční analytický úřad

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou a Právnickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. V rámci své pracovní kariéry začínala při studiu v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti. Po návratu ze studia v zahraničí byla mezníkem v její kariéře práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 pracuje pro finanční zpravodajskou jednotku ČR, kterou je Finanční analytický úřad.  Od roku 2019 zastává pozici vedoucí oddělení Mezinárodní a právní. Toto oddělení bylo pod jejím vedením od konce února 2022 do začátku října 2022 plně vytíženo prováděním mezinárodních sankcí v ČR. Aktuální zaměření je nyní opět směřováno na problematiku praní špinavých peněz a financování terorismu včetně financování proliferace.

Mgr. Aleš Eppinger

Partner a advokát

EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL s.r.o.

V roce 2001 jsem absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a po krátkém intermezzu v oblasti soudních exekucí, jsem se v roce 2002 vydal na plno na dráhu advokáta. Práce v oblasti soudních exekucí pro mne nebyla. Mezi lety 2003 až 2008 jsem sbíral cenné zkušenosti v přední mezinárodní advokátní kanceláři WEINHOLD LEGAL, kde jsem to dotáhl až na pozici senior lawyer - vedoucího advokáta specializovaného na poskytování právních služeb převážně německé klientele. Během svého působení v advokátní kanceláři WEINHOLD LEGAL jsem absolvoval celou řadu specializovaných seminářů a školení a dokončil mnoho úspěšných transakcí.

V roce 2008 jsem obdržel nabídku vybudovat právní tým mezinárodní poradenské skupiny Schaffer & Partner, kde jsem jako zakládající partner advokátní kanceláře Schaffer & Partner Legal působil třináct let svého profesního života a to až do podzimu roku 2021.

V roce 2021 jsem se rozhodl vybudovat se svoji kamarádkou a skvělou právničkou naši novou advokátní kancelář EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL. Ve svém profesním životě se již dlouho a rád specializuji především na oblast soukromého práva, převážně na smluvní právo, problematiku svěřenských fondů a mezigeneračního předávání firem, na fúze a akvizice obchodních společností, právo nemovitostí a na soudní řízení. Během své profesní praxe jsem se podílel na mnoha mezinárodních transakcích nejrůznějších velikostí, mimo jiné i na významných přeshraničních akvizicích nadnárodních společností, komplexních restrukturalizacích významných holdingů a rovněž i na mezinárodních arbitrážích a soudních sporech. Dále jsem také poskytoval právní poradenství významným bankám, strojírenským a energetickým společnostem, a to zejména v oblasti práva obchodních společností.

Kromě jiného se rovněž velmi intenzivně věnuji lektorské činnosti a publikační činnosti a jsem příležitostně aktivní i v médiích.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

Mezinárodní sankce

Mgr. Filip Hofman

Vrchní rada, specialista v oblasti AML a mezinárodních sankcí

Finanční analytický úřad

•  Definice, dělení, závaznost, zásady a principy, oblasti uplatňování sankcí

•  Právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,

•  Povinnosti ve vztahu k majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce

•  Výjimky z mezinárodních sankcí, Rusko a Bělorusko

•  Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

•  Veřejné zdroje informací a jejich praktické využití

•  Přehled sankčních režimů

•  Provádění mezinárodních sankcí v České republice

•  Provádění vnitrostátních sankcí v České republice v souvislosti s účinností nového zákona č. 1/2023

•  Sankce EU vůči Rusku a Bělorusku v reakci na invazi na Ukrajinu

           ○  jmenné seznamy osob a subjektů

           ○  sankce pro finanční sektor

           ○  zboží dvojího užití a pokročilé technologie

           ○  opatření omezující obchod: zákazy vývozu a dovozu

           ○  vyloučení Ruska z veřejných zakázek a jeho odstřižení od evropských peněz

•  Aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi povinných osob

•  Kontrola dodržování sankcí

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Prevence financování proliferace

Ing. Mgr. Magdaléna Plevová

Vedoucí oddělení Mezinárodní a právní

Finanční analytický úřad

• Proliferace a financování proliferace

• Rozdíl oproti praní špinavých peněz a financování terorismu

• Systém preventivních a represivních opatření v boji proti financování proliferace

           o  současný stav

           o  výzvy do budoucna

• Národního hodnocení rizik financování proliferace

• Rizika financování proliferace

          o  hrozby

          o  zranitelnosti

          o  důsledky

          o  zahrnutí rizika financování proliferace do hodnocení rizik

• Preventivní a zmírňující opatření

          o  zesílená kontrola klientů a transakcí

          o  opatření související s prováděním mezinárodních sankcí

          o  školení a vzdělávání zaměstnanců

• Varovné indikátory financování proliferace (red flags)

          o  Ve vztahu ke klientovi

          o  Ve vztahu k transakcím/obchodům

          o  Ve vztahu k jurisdikci

• Obchodní transakce indikující možné financování proliferace

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

Svěřenské fondy

Mgr. Aleš Eppinger

Partner a advokát

EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL s.r.o.

•  Principy fungování svěřenského fondu

           ○  Účely založení svěřenských fondů

           ○  Schéma fungování

           ○  Zřízení a vznik

           ○  Obsah statutu

           ○  Evidence svěřenských fondů – veřejná a neveřejná část

           ○  Doba trvání a zánik fondu

•  Osoby a majetek

           ○  Zakladatel

           ○  Svěřenský správce

           ○  Obmyšlený

           ○  Vložení majetku do svěřenského fondu

           ○  Nakládání s majetkem fondu

           ○  Účty a majetek svěřenského fondu

•  AML / KYC a Compliance otázky

           ○  Transparentnost vlastnictví a dokládání skutečných majitelů

           ○  Rizika a podmínky otevření účtů svěřenskému fondu

           ○  Compliance kontrola svěřenského fondu před otevřením účtu

           ○  Ověřování dokumentů a informací

           ○  Monitoring transakcí na účtech svěřenských fondů – soulad účelu/povahy transakcí se statutem fondu

           ○  Podvody na účtech svěřenských fondů – schémata, detekce a vyšetřování

           ○  Možnosti dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti a určení jeho vlastníka

15:35 – 16:00

Diskuze k tématu: Svěřenské fondy

Mgr. Aleš Eppinger

Partner a advokát

EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL s.r.o.

Účastnický poplatek: 12.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky.

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page